TOC

This article is currently in the process of being translated into Czech (~98% done).

Control Structures:

The if statement

Jedním z nejdůležitějších výroků v každém programovacím jazyce je příkaz if. Schopnost nastavit podmíněné bloky kódu je základním principem psaní softwaru. Podmínka if je v C# velmi jednoduchá. Pokud jste již použili jiný programovací jazyk, je pravděpodobné, že můžete použít příkaz if v C# použít i z jiného jazyka. V každém případě si přečtěte, jak se používá. Podmínka if vyžaduje booleovský výsledek, tedy true nebo false. V některých programovacích jazycích lze několik datových typů automaticky převést na boolean, ale v C # musíte konkrétně převést výsledek na boolean. Například, pokud (číslo) nemůžete použít, ale můžete porovnat číslo s něčím a generovat true (pravda) nebo false (nepravda), jak to děláme později.

V předchozí kapitole jsme se podívali na proměnné, takže nyní navážeme na jeden z příkladů, abychom se podívali jak můžeme využít podmínkovou logiku.

using System;

namespace ConsoleApplication1
{
    class Program
    {
static void Main(string[] args)
{
    int number;

    Console.WriteLine("Please enter a number between 0 and 10:");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    if(number > 10)
Console.WriteLine("Hey! The number should be 10 or less!");
    else
if(number < 0)
    Console.WriteLine("Hey! The number should be 0 or more!");
else
    Console.WriteLine("Good job!");

    Console.ReadLine();
}
    }
}

Použili jsme 2 podmínky if, abychom zjistili zda zadané číslo je mezi 0 a 10, a též doplněk podmínky if: klíčové slovo else. Z anglického významu vám může být jasné, že se jedná o alternativní kód, který se vykoná, pokud podmínka není splněna.

Jak jste si mohli všimnout, nepoužíváme znaky { a } pro definování podmíněných bloků kódu. Pravidlo zní, že pokud blok obsahuje pouze jeden řádek kódu, blokové znaky nejsou zapotřebí. Inu, tohle vypadá jako spousta řádků jen kvůli jednoduchému ověření čísla, nemyslíte? Lze toho docílit i s menším počtem řádků, takto:

if((number > 10) || (number < 0))
    Console.WriteLine("Hey! The number should be 0 or more and 10 or less!");
else
    Console.WriteLine("Good job!");

Dáme každou podmínku do sady závorek and poté použíjeme operátor ||, který jednoduše znamená "nebo", abychom ověřili, že je číslo víc než 10 NEBO menší než 0. Další operátor, který budete hojně využívat je A, který se zapisuje &&. Mohli jsme použít místo toho operátor A? Samozřejmě, jen to prostě trochu obratíme, takto:

if((number <= 10) && (number >= 0))
    Console.WriteLine("Good job!");
else
    Console.WriteLine("Hey! The number should be 0 or more and 10 or less!");

Toto nám ukazuje pár nových porovnávacích znamének, které znamenají "menší nebo rovno" a "větší než nebo rovno".


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!