TOC

This article is currently in the process of being translated into Czech (~48% done).

XML:

Introduction to XML with C#

XML is short for eXtensible Markup Language. It is a very widely used format for exchanging data, mainly because it's easy readable for both humans and machines. If you have ever written a website in HTML, XML will look very familiar to you, as it's basically a stricter version of HTML. XML is made up of tags, attributes and values and looks something like this:

<users>
<user name="John Doe" age="42" />
<user name="Jane Doe" age="39" />
</users>

Jak můžete vidět, pro datový formát, toto je docela jednoduše čitelné a protože se jedná o rozšířený standart, téměř každý programovací jazyk má funkce nebo třídy, které se s ním vypořádají. C# je definitivně jedním z nich s celým jmenným prostorem System.Xml, který se vypořádá s prakticky každým aspektem XML. V dalších kapitolách se je naučíme používat pro jak psaní, tak i čtení XML. Čtěte dál!


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!