TOC

This article is currently in the process of being translated into Turkish (~99% done).

The Basics:

Variables

Bir değişken depolama odasına benzetilebilir , ve bir programcının kullanması gereken en önemli seylerden biridir. C# ' da degişkenler şu sekilde tanımlanır:

<veri türü> <isim>;

Şöyle bir örnek verebiliriz.

string isim ;

Bu çok temel versiyonu ama fonksiyonlar bu kadar değil.Sen bir sonraki noktada devredebilirsin aynı zamanda atayabilirsin

<data type> <name> = <value>;

Eğer bu değişken senin su anda çalıştığın metotta yerel değilse (örnek olarak : kullandığın sınıfta bir değişken), değişekene visibility(görünürlük) atamak isteyebilirsin.

<visibility> <veri türü> <isim> = <değer>;

Ve bitmiş bir örnek şöyledir:

private string name = "John Doe";

Visibility sınıflarla iligili , bu yüzden visibility hakkında daha detaylı bir anlatımı sınıflarla ilgili bölümde bulabilirsiniz. Şimdi aşağıdaki örneklerdeki değişkenleri inceleyelim.

using System;

namespace ConsoleApplication1
{
    class Program
    {
static void Main(string[] args)
{
    string firstName = "John";
    string lastName = "Doe";

    Console.WriteLine("Name: " + firstName + " " + lastName);

    Console.WriteLine("Please enter a new first name:");
    firstName = Console.ReadLine();

    Console.WriteLine("New name: " + firstName + " " + lastName);

    Console.ReadLine();
}
    }
}

Tamam, bu örnekteki çoğu şey şimdiye kadar açıklandı , oyüzden işin ilginç kısmına geçelim.Öncelikle, bir kaç tane string veri türlü değişken tanımladık.String veri türü yazı tutmak için kullanılır,bu örnektede görebileceğiniz gibi string türüne yazı tanımladık.Daha sonra , bu iki degişkeni kullanarak konsola yeni bir yazı çıkarıyoruz. Yazıda( Console.WriteLine() içerisindeki ) + karakterini kullanak degişik kısımları birleştirebiliriz.

Daha sonra , kullanıcıya ilk isimini girmesini söylüyoruz, ve sonrada ReadLine() metottu ile kullanıcının girdiği girdiyi konsoldan alıp firstName değişkenine atıyoruz.Kullanıcı enter 'a bastığı anda , girdi degişekene atanacak, ve diğer satırda ismin degiştiğini göstermek için konsola yeni isimi çıkarıyoruz . Şimdi ilk değişkenimizi kullandık ve değişkenin en önemli özelliğini test ettik : program çalışırken degişkenin değerini değiştirebilme.

Diğer bir ilginç kısımsa matematik işlemleri yapmak. Az önce kullandığımız koda dayalı bir örnek:

int number1, number2;

Console.WriteLine("Please enter a number:");
number1 = int.Parse(Console.ReadLine());

Console.WriteLine("Thank you. One more:");
number2 = int.Parse(Console.ReadLine());

Console.WriteLine("Adding the two numbers: " + (number1 + number2));

Console.ReadLine();

Bu kodu main metottuna koyun ve deneyin. Diğer koddan farklı olarak kullandığımız tek şey int.Parse() metotu. Bu metot yazıyı okur ve onu sayıya cevirir (string -> integer) . Görebileceğiniz gibi, burda kullanıcıdan aldığımız girdiyi kontrol etmek için birşey yapmıyoruz, ve eğer bir sayı girmezseniz, kod hata vericek . Bunu düzeltmeyi daha sonra öğrenicez.

Variables & scope

Şimdiye kadar , sadace yerel değişkenler kullandık.Yerel değişken aynı metot içinde tanımlanan ve kullanılan değişkendir. C# da bir metot içinde tanımlanan bir değişken başka bir metot içinde kullanılamaz, bu yüzden yerel denir. Eğer başka programla dilleri biliyorsanız başka yerlerden ulaşılabilen global değişekenleri duymus olabilirsiniz ama c# global değişken konseptini desteklemiyor. Onun yerine sınıf içerisinde bütün metotlardan ulaşılabilen bir field(bölge) tanımlayabilirsiniz.Bunu aşağıdaki örnekte gösterelim.

using System;

namespace VariableScope
{
    class Program
    {
private static string helloClass = "Hello, class!";

static void Main(string[] args)
{
    string helloLocal = "Hello, local!";
    Console.WriteLine(helloLocal);
    Console.WriteLine(Program.helloClass);
    DoStuff();
}

static void DoStuff()
{
    Console.WriteLine("A message from DoStuff: " + Program.helloClass);
}
    }
}

helloClass üyesine dikkat edin , bir metotun içinde değil sınıfın içinde tanımlanmış. Bu helloClass 'a hem Main() metotundan hemde DoStuff() metotundan erişmemizi sağlar.Bu erişim helloLocal değişkeni için olmaz, çünkü bu değişken Main() metotu içinde tanımlanmış ve bu yüzden sadace Main() metotu içinde kullanılabilir.

Bir değişkenin nerde tanımlandığının ayrılması işlemine kapsam(scoping) denir ve kodun değişkenlerin her yerden değiştirilebildiği büyük bir karmaşıklığa dönmesini önler.Bir diğer teknik ise başka bir bölümde üzerine konuşacağımız üye görününürlüğü (member visibility). (bizim kodumuzda private kelimesiyle kullanılmış),

Özet

Değişkenler birçok değişik veri tipinde veri saklamamıza yarar, örnek olarak: yazı,numara veya özel objeler.Sadece tanımlandığı metot içinde kullanılabilen değişkenler yerel değişkenlerdir. visibility izin verirse bütün metotlardan ulaşılabilenlerse class fields ' ta tanımlanan değişkenlerdir.

This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!