TOC

This article is currently in the process of being translated into Turkish (~43% done).

XML:

Introduction to XML with C#

XML, Genişletilebilir İşaretleme Dilinin (eXtensible Markup Language) kısaltılmış versiyonudur. İnsanlar ve makineler tarafından kolay okunabildiği için yaygın olarak verileri düzenlemek için kullanılır. Eğer daha önce HTML ile bir web sitesi yazmış iseniz XML size oldukça tanıdık gelecektir. Çünkü basit olarak tanımlamak gerekirse XML, HTML'in daha katı bir versiyonudur. Bir XML belgesi etiketler, nitelikler ve değerlerden oluşur. Aşağıda bir XML bloğu örneğini görebilirsiniz:

<users>
<user name="John Doe" age="42" />
<user name="Jane Doe" age="39" />
</users>

As you can see, for a data format, this is actually pretty easy to read, and because it's such a widespread standard, almost every programming language has built-in functions or classes to deal with it. C# is definitely one of them, with an entire namespace, the System.Xml namespace, to deal with pretty much any aspect of XML. In the following chapters, we will look into using them, both for writing and reading XML. Read on!


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!