TOC

This article is currently in the process of being translated into Persian (~97% done).

XML:

Introduction to XML with C#

XML مخفف ' زبان نشانه گذاری توسعه پذیر (extensible Markup language) ' میباشد . این یک فرمت بسیار پرکاربرد برای تبادل داده است، عمدتاً به این دلیل که هم برای انسان و هم برای ماشین‌ها به راحتی قابل خواندن میباشد. اگر تا به حال یک وب سایت به زبان HTML نوشته اید، XML برای شما بسیار آشنا به نظر می رسد، زیرا اساساً نسخه سخت گیرانه تری از HTML است. XML از برچسب ها، ویژگی ها و مقادیر تشکیل شده است و چیزی شبیه به این است:

<users>
<user name="John Doe" age="42" />
<user name="Jane Doe" age="39" />
</users>

همانطور که می بینید، , واقعا خواندن XML برای فرمت داده بسیار آسان است، و از آنجایی که استاندارد بسیار گسترده ای است، تقریباً هر زبان برنامه نویسی دارای توابع یا کلاس های داخلی ،میتواند از این نوع فرمت استفاده کند. C# قطعاً یکی از آنهاست، با فضای نام کامل، فضای نام System.Xml ، که تقریباً با هر جنبه ای از XML سروکار دارد. در فصل‌های بعدی، استفاده از آنها را هم برای نوشتن و هم برای خواندن XML بررسی خواهیم کرد. ادامه مطلب


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!