TOC

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~97% done).

XML:

Introduction to XML with C#

XML là viết tắt của eXtensible Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu có thể mở rộng). Đây là một định dạng được sử dụng rất rộng rãi để chuyển đổi dữ liệu, chủ yếu là vì cả người và máy đều có thể đọc nó được. Nếu bạn đã từng viết một trang web bằng HTML, XML sẽ rất quen thuộc với bạn, về cơ bản, đó là một phiên bản HTML được thiết lập chặt chẽ hơn. XML được tạo thành từ các thẻ, thuộc tính và giá trị như sau:

<users>
<user name="John Doe" age="42" />
<user name="Jane Doe" age="39" />
</users>

Như bạn thấy đó, dữ liệu được định dạng, và dữ liệu này rất dễ đọc vì đây là chuẩn rất phổ biến, hầu hết các ngôn ngữ lập trình có hàm xây dựng (tích hợp) hoặc các lớp đều liên quan đến XML. C# cũng là 1 trong số đó, với một không gian tên hoàn toàn gọi là System.Xml. Trong chương kế, chúng ta sẽ xem đến việc sử dụng thư viện này để đọc và viết XML. Nào!


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!