TOC

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~98% done).

Debugging:

Introduction to debugging

Khi bạn có ví dụ đơn giản về "Hello world!", phần code của bạn sẽ phức tạp khi bạn không thể xem nó hoạt động ra sao. Những gì bạn cần đó là bạn có thể xem ứng dụng của mình chạy thế nào. Gỡ lỗi là một công cụ kỳ diệu, ngay khi bạn học về các bước cơ bản thì bạn sẽ tự hỏi mình sẽ thế nào nếu thiếu nó. Đó là một công cụ mà mọi lập trình viên nên hiểu, đơn giản vì không thể sửa lỗi cho các ứng dụng phức tap nếu không có nó.

Một trong những kiểu gỡ lỗi cơ bản nhất thường được dùng kể cả với lập trình viên cao cấp là "print debugging" - một thủ tục đơn giản mà bạn muốn ứng dụng của bạn cho ra chữ hay số nơi nào đó, cho phép bẹn nhìn phần nào của mã được xem và biến đang chwaas gì. Với C#, bạn có thể dùng Console.Write() để cho ra kết quả của biến hay một mẩu tin đơn giản ngoài console. Nó có thể đủ trong một số tình huống nhưng nếu bạn dùng IDE như Visual Studio hay phiên bản Express thì bạn sẽ có công cụ mạnh hơn và chúng dễ dùng khi bạn học những nguyên tắc cơ bản. Trong một vài chương tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn khả năng gỡ lỗi của IDE và sau đó, bạn sẽ trở thành lập trình viên chuyên nghiệp hơn.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!