TOC

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~99% done).

Getting started:

Hello, world!

Nếu bạn đã từng học bất kỳ 1 ngôn ngữ lập trình nào thì chắc chắn bạn sẽ rất quen thuộc với câu "Hello, world!" ("xin chào, thế giới!"), ví dụ đầu tiên của việc lập trình mà bất cứ ai cũng làm được, vậy thì tại sao ta không bắt đầu bằng nó nhỉ? Đầu tiên bạn hãy khởi động Visual Studio Community (đã được giới thiệu ở bài trước), sau đó chọn File -> New -> Project. 1 cửa sổ sẽ hiện ra chứa tất cả những loại dự án (project) bạn có thể làm, hãy chọn Console App (.NET framework). Đây là loại ứng dụng đơn giản nhất trên hệ điều hành Windows, nên nó rất tốt cho việc học ngôn ngữ này. Bấm Ok, và Visual Studio sẽ tạo ra 1 project mới cho bạn, kèm theo đó là 1 file có tên là Program.cs. Trông file đó sẽ như thế này:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
    class Program
    {
static void Main(string[] args)
{
}
    }
}

Thực ra thì, tất cả những dòng code này chẳng thực hiện được việc gì cả, hoặc ít ra nó trông như thế. Nếu bạn thử chạy chương trình bằng cách nhấn phím F5, Visual Studio sẽ compile (dịch) và execute (chạy) code của bạn, nhưng điều duy nhất sẽ xảy ra chỉ là 1 cửa sổ đen hiện lên rồi biến mất ngay sau đó. Đấy là bởi vì ứng dụng này chưa làm điều gì cả. Ở chương tiếp theo, chúng ta sẽ nói kỹ hơn về những dòng code này, nhưng bây giờ để đẩy nhanh tiến độ, chúng ta sẽ thêm vài dòng code để chương trình này thực hiện 1 việc gì đó. Ở giữa khoảng của 2 dấu {}, hãy thêm những dòng này vào:

Console.WriteLine("Hello, world!");
Console.ReadLine();

Bây giờ các dòng code của ứng dụng (App) đầu tiên của bạn sẽ trông như thế này:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
    class Program
    {
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Hello, world!");
Console.ReadLine();
}
    }
}

Hãy nhấn F5 1 lần nữa để chạy chương trình, bây giờ bạn sẽ thấy cửa sổ đen không còn đen hoàn toàn và biến mất nữa mà nó sẽ có dòng chữ "Hello, World!" trên đó. Vậy thì 2 dòng code đó đã làm gì? 1 trong những điều hay ho về C# và .NET framework là các dòng code trông dễ hiểu kể cả đối với những người mới bắt đầu, như là ở ví dụ vừa rồi.

Dòng đầu tiên sử dụng lớp (class) Console để in 1 dòng chữ (text), còn dòng thứ 2 đọc dòng text đấy từ console. Tại sao lại "đọc"? Bởi nếu thiếu dòng đó thì ứng dụng của chúng ta sẽ kết thúc ngay sau khi khởi động và sẽ chẳng ai đọc được gì trên đó cả.

Dòng lệnh Readline bảo ứng dụng của chúng ta rằng phải chờ tín hiệu đầu vào (ví dụ như chuột) từ người dùng đã, và như bạn sẽ thấy, bây giờ cửa sổ console sẽ cho phép bạn gõ thêm chữ vào. Bấm Enter để đóng cửa sổ. Chúc mừng, bạn vừa tạo ra ứng dụng đầu tiên bằng C# đấy! Hãy đọc tiếp ở chương sau để biết thêm thông tin về các dòng lệnh còn lại để hiểu được thêm về quá trình tạo ra ứng dụng này.