TOC

This article is currently in the process of being translated into Polish (~99% done).

Pierwsze kroki:

Hello, world!

Jeśli kiedykolwiek uczyłeś/aś się języka programowania, wiesz, że wszystkie zaczynają się od przykładu "Hello, world!". Kim jesteśmy, aby złamać tak piękną tradycję? Uruchom środowisko Visual Studio (przedstawioną w ostatnim rozdziale) i wybierz Plik -> Nowy -> Projekt. W oknie dialogowym projektu wybierz Console App (aplikację konsoli) (.NET framework). Jest to najbardziej podstawowy typ aplikacji w systemie Windows, ale jest świetny do nauki języka. Po kliknięciu przycisku OK program Visual Studio utworzy dla ciebie nowy projekt, w tym plik o nazwie Program.cs. To tutaj jest cała zabawa i powinna wyglądać mniej więcej tak:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
    class Program
    {
static void Main(string[] args)
{
}
    }
}

Właściwie, wszystkie te wiersze tak naprawdę niczego nie osiągają, a przynajmniej tak może się wydawać. Spróbuj uruchomić aplikację, naciskając klawisz F5 na klawiaturze. Spowoduje to, że Visual Studio skompiluje i uruchomi twój kod, ale jak widać, nie robi zbyt wiele. Najprawdopodobniej zobaczysz uruchomienie czarnego okna i ponowne zamknięcie. To dlatego, że nasza aplikacja nic jeszcze nie robi. W następnym rozdziale przejdziemy przez te wiersze komend, aby zobaczyć, o co w nich chodzi, ale na razie naprawdę chcielibyśmy zobaczyć pewne wyniki, więc udawajmy, że wiemy wszystko o C # i dodajmy kilka linii, aby uzyskać pewne wyniki . Wewnątrz ostatniego zestawu { } dodaj poniższe linie:

Console.WriteLine("Hello, world!");
Console.ReadLine();

Kod Twojej pierwszej aplikacji powinien teraz wyglądać tak:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
    class Program
    {
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Hello, world!");
Console.ReadLine();
}
    }
}

Ponownie naciśnij F5, aby go uruchomić, a zobaczysz, że czarne okno faktycznie pozostaje, a nawet wyświetla nasze pozdrowienie dla świata. Okay, więc dodaliśmy dwie linie kodu, ale co one robią? Jedną z fajnych rzeczy na temat C # i .NET framework jest fakt, że wiele kodu ma sens nawet dla niewytrenowanego oka, co pokazuje ten przykład.

Pierwszy wiersz używa klasy konsoli (Console) do wyprowadzenia linii tekstu, a drugi do odczytu linii tekstu z konsoli. Odczytu? Czemu? W rzeczywistości jest to trochę podstępne, ponieważ bez niego aplikacja po prostu się kończy i zamyka okno z danymi wyjściowymi, zanim ktokolwiek mógłby je zobaczyć.

Polecenie ReadLine nakazuje aplikacji oczekiwanie na dane wejściowe od użytkownika, a jak zauważysz, okno konsoli umożliwia teraz wprowadzanie tekstu. Naciśnij Enter, aby je zamknąć. Gratulacje, właśnie stworzyłeś swoją pierwszą aplikację C #! W następnym rozdziale przeczytasz nawet więce informacji o tym co się właściwie dzieje.