TOC

This article has been localized into Polish by the community.

Pierwsze kroki:

Wprowadzenie

Witaj w samouczku C#. Wraz z pojawieniem się platformy .NET, Microsoft wprowadził nowy język programowania o nazwie C# (ang. C Sharp). C # jako prosty, nowoczesny i obiektowo zorientowany język posiada kluczowe pojęcia z kilku innych języków programowania, w szczególności z języka Java.

Teorytycznie, C# mógłby być kompilowany na kod maszynowy, jednakże w rzeczywistości jest on zawsze używany w połączeniu z .NET frameworkiem. Z tego powodu wymaga się, by ów framework był zainstalowany. W czasie gdy .NET framework pozwala na korzystanie z szerokiego zakresu języków programowania, C# jest czasem nazywany .NET, zapewne dlatego, iż był projektowany wspólnie z tym frameworkiem.

C# jest językiem obiektowym i nie oferuje korzystania ze zmiennych i funkcji globalnych. Wszystko jest klasą, nawet tak proste typy jak int czy string, które dziedziczą po klasie System.Object.

W kolejnych rozdziałach, będziesz poznawać kolejne istotne aspekty języka C#.