TOC

This article is currently in the process of being translated into Bulgarian (~99% done).

Getting started:

Introduction

Добре дошли! Това са уроци по C#. С представянето на платформата .NET framework Майкрософт включи нов език, наречен C# (произнася се Си Шарп). C# е създаден да бъде лесен, модерен, многоцелеви обектно-ориентиран програмен език, заемащ ключови концепции от няколко други езика, и най-вече от Java.

На теория C# би могъл да се компилира до машинен код, но на практика винаги се използва в комбинация с .NET framework. По тази причина приложенията, написани на C#, изискват инсталирането на .NET framework на компютъра, на който се изпълнява приложението. Докато .NET framework позволява употребата на широк кръг от езици, C# е понякога наричан като езика на .NET framework, може би защото е проектиран заедно с платформата.

C# е обектно-ориентиран език и не предлага глобални променливи и функции. Всичко е опаковано в класове, дори простите типове като int и string, които наследяват System.Object.Class.

В следващите глави ще разгледаме най-важните теми в C#.