TOC

This article is currently in the process of being translated into Slovak (~99% done).

Getting started:

Introduction

Vitaj v C# tutoriále. Uvedením .NET frameworku, Microsoft predstavil aj nový programovací jazyk pod názvom C# (čítaj C Sharp [sí šárp]). C# je jednoduchý, moderný, objektovo-orientovaný programovací jazyk na všestranné použitie, ktorý prebral kľúčové koncepty z niekoľkých ostatných jazykov, najmä z jazyku Java.

C# by sa teoreticky mohol prekladať do strojového kódu, ale v skutočnosti sa používa v kombinácii s .NET frameworkom. Znamená to, že aby aplikácie napísané v C# mohli bežať na danom počítači, musí na ňom byť nainštalovaný aj .NET framework. Napriek tomu, že .NET framework umožňuje používať širokú škálu jazykov, niekedy je C# onačovaný ako jazyk .NET, zrejme z dôvodu, že bol navrhnutý spolu s frameworkom.

C# je objektovo-orientovaný jazyk a neponúka globálne premenné, či funkcie. Všetko je zabalené v triedach, dokonca aj jednoduché typy ako celé číslo (int) a reťazec (string), ktoré dedia z triedy System.Object.

V nasledujúcich kapitolách Vás prevedieme tým najdôležitejsím o jazyku C#.