TOC

This article has been localized into Swedish by the community.

Komma igång:

Introduktion

Välkommen till denna C# lektion. I samband med introduktionen av .NET-ramverket inkluderade Microsoft ett nytt språk som heter C # (uttalas C Sharp). C # är utformad för att vara ett enkelt, modernt, generellt, objektorienterat programmeringsspråk och lånar nyckelbegrepp från flera andra språk, särskilt Java.

C # kan teoretiskt sammanställas till maskinkod, men i verkligheten används den alltid i kombination med .NET-ramverket. Därför kräver applikationer skrivna i C # .NET-ramverket installerat på datorn som kör applikationen. Medan .NET-ramverket gör det möjligt att använda ett brett spektrum, kallas C # ibland THE .NET-språket, kanske för att det har utformats tillsammans med ramverket.

C # är ett objektorienterat språk och erbjuder inte globala variabler eller funktioner. Allt är inslaget i klasser, till och med enkla typer som int och sträng, som ärver från klassen System.Object.

I dom följande kapitlen blir du guidad genom dom mest viktigaste ämnena inom C#.