TOC

This article is currently in the process of being translated into Swedish (~99% done).

The Basics:

Data types

Datatyper används överallt i programmeringsspråk som C#. Då det är ett skrivet språk av tyngre grad behöver du informera kompileraren om vilken datatyp du önskar använda varje gång du deklarerar en variabel, som du kommer att se i kapitelet om variabler. I detta kapitlet kommer vi att ta en titt på några av de vanligaste datatyperna och hur de fungerar.

bool är en av de enklaste datatyperna. Den kan endast ha två värden - sant eller falskt. Bool datatypen är viktigt att förstå när man använder logiska operatörer som if-satser.

int är förkortningen på integer, en datatyp som används för att lagra nummer som saknar decimaler. När man arbetar med nummer så är int den vanligaste datatypen. Integers har flera olika datatyper i C#, beroende på storleken av numren den ska lagra.

string används för att lagra text, som är en mängd av karaktärer. I C# så är strings oföränderliga, vilket innebär att strings aldrig ändras efter att de har skapats. När en metod som ändrar stringen används så är det inte stringen som ändras, en ny string returneras istället.

char används för att lagra en karaktär.

float är en av datatyperna som används för att lagra nummer som innehåller decimaler.

Sammanfattning

Dessa är de vanligaste och enklaste datatyperna i C# och jag har endast berättat grunden om dem, för det är ett ganska abstrakt ämne och du kanske vill se några datatyper användas i program innan du läser mer om dem. Så gå vidare till nästa artikel, där vi kommer använda variabler för att lagra data av olika sorter.

Senare i denna guiden, kommer vi dyka mycket djupare i alla de olika datatyperna som går att hitta i .NET frameworket.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!