TOC

This article is currently in the process of being translated into Dutch (~99% done).

De Basis:

Data types

Data types worden overal gebruikt in een programmeertaal zoals C# omdat het een sterk getypeerde programmeertaal is. Je moet de compiler correct informeren welk data type je wenst te gebruiken elke keer als je een variabele declareert, zoals je gezien hebt in het hoofdstuk over variabelen. In dit hoofdstuk kijken we naar de meeste gebruikte data types en hoe ze exact werken.

bool is een van de eenvoudigste data types. Een bool kan slechts 2 waarden bevatten - waar (true) of onwaar (false). Het is belangrijk om het bool type goed te begrijpen wanneer je logische operatoren zoals als (if) gebruikt.

int is de afkorting voor integer, een data type gebruikt om cijfers op te slaan zonder decimalen (cijfers na de komma). Als we met cijfers werken is de integer het meest gebruikte data type. Integers hebben meerdere gerelateerde data typen binnen C#, afhankelijk van de grootte van het getal dat je wilt opslaan.

string wordt gebruikt om tekst op te slaan. Een string bestaat eigenlijk uit een reeks chars (een char is een data type waarin één enkel karakter wordt opgeslagen). In C# zijn strings onveranderbaar als ze eenmaal gecreëerd zijn. Als je methoden gebruikt om een string aan te passen wordt de effectieve string niet aangepast, maar krijg je als resultaat een nieuwe string.

char wordt gebruikt voor het opslaan van één enkel karakter.

float is een van de data types die je kan gebruiken om cijfers met decimalen op te slaan. Net als bij de integer zijn er ook van de float meerdere gerelateerde data types binnen C#, afhankelijk van de grootte van het getal of het aantal cijfers na de komma dat je wil opslaan.

Samenvatting

Dit is een kort overzicht van de meest basis data types in C# en ik heb je alleen de noodzakelijke informatie over hen verteld. Dit is nogal droge materie en het is misschien beter om eerst een aantal data types in werking te zien alvorens er meer over te lezen. In het volgende artikel gaan we variabelen gebruiken die data bevatten van verschillende data types.

Later zullen we in deze tutorial veel dieper ingaan op alle verschillende data types in het .NET framework.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!