TOC

This article has been localized into Dutch by the community.

Operators:

Vergelijkings operators

C# heeft veel operators en een aantal ervan wordt gebruikt om waarden met elkaar te vergelijken. Dit is duidelijk een heel algemene zaak bij het programmeren - checken of twee of meer waarden in relatie tot elkaar staan. In dit hoofdstuk bekijken we deze operators voor het vergelijken van waarden - een aantal ervan ken je al, maar lees toch maar even door want misschien kun je nog iets nieuws leren!

De gelijkheidsoperator: ==

Het vergelijken van twee waarden kan op vele manieren, maar om nu te checken of ze echt gelijk zijn aan elkaar, kun je de dubbele-is-gelijkteken (==) operator gebruiken. Kijk hoe ik dat doe:

int val1 = 42;
int val2 = 42;
if(val1 == val2)
Console.WriteLine(val1 + " is equal to " + val2);

Merk op dat ik niet één maar twee is-gelijk-tekens gebruik, pal achterelkaar. Dit is belangrijk omdat, als je een enkel is-gelijk-teken gebruikt , een waarde wordt toegekend in plaats van hem te vergelijken.

De NIET gelijkheidsoperator: !=

Soms moet je nagaan of twee waarden niet-gelijk zijn in plaats van gelijk. C# heeft daar een operator voor. Je hoeft alleen maar het eerste is-gelijk-teken te vervangen door een uitroepteken. Hier is het voorbeeld van hiervoor, maar nu met gebruik van de niet-gelijk operator:

int val1 = 42;
int val2 = 43;
if(val1 != val2)
Console.WriteLine(val1 + " is NOT equal to " + val2);

Kleiner-dan en groter-dan operators: < and >

Vooral als je getallen met elkaar vergelijkt, wil je vaak toch weten of de ene waarde groter of kleiner is dan de andere. We zullen de groter-dan en kleiner-dan symbolen gebruiken. Kijk maar:

int val1 = 42;
int val2 = 43;
if(val1 > val2)
Console.WriteLine(val1 + " is larger than " + val2);
else
{
if(val1 < val2)
Console.WriteLine(val1 + " is smaller than " + val2);
else
Console.WriteLine(val1 + " is equal to " + val2);
}

Kleiner/groter dan of gelijk aan: <= and >=

In het voorbeeld hierboven controleren we of een waarde kleiner of groter is dan een andere waarde. Maar soms wil je, in plaats van alleen maar kleiner/groter, weten In dat geval of iets kleiner-dan-of-gelijk-aan of groter-dan-of-gelijk-aan is. In dat geval kun je gewoon een is-gelijk teken achter de kleiner/groter-dan operator zetten, zoals hier:

int val1 = 42;
if (val1 >= 42)
Console.WriteLine("val1 is larger than or equal to 42");
if (val1 <= 42)
Console.WriteLine("val1 is smaller than or equal to 42");

Samenvatting

Dingen vergelijken is echt een essentiële taak bij het programmeren. Gelukkig heeft C# een hele reeks operatoren die je kunnen helpen, zoals te lezen was in dit artikel. Maar soms is echter het vergelijken van twee objecten niet zo gemakkelijk als het vergelijken van twee getallen. Om dat te doen stelt C# je in staat om je eigen methoden te schrijven om dingen te doen zoals 'vergelijken'. We gaan hiernaar kijken in het artikel over operator 'overloading'.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!