TOC

This article has been localized into Czech by the community.

Operátory:

Porovnávací operátory

C# obsahuje mnoho operátorů a několik z nich se používá k porovnání hodnot. To je samozřejmě velmi běžný úkol při programování - ověřit, jak se dva nebo více hodnot vztahují k sobě. V této kapitole se podíváme na tyto operátory používané pro porovnávání hodnot - pravděpodobně některé z nich již znáte, ale i tak se podívejte a uvidíte, jestli se něco nového naučíte!

Operátor rovnosti ==

Porovnávání dvou hodnot lze samozřejmě provést mnoha způsoby, ale pokud chcete zkontrolovat, zda jsou skutečně stejné, můžete použít operátor dvojitého rovnítka (`==`). Ukažme si jak:

int val1 = 42;
int val2 = 42;
if(val1 == val2)
Console.WriteLine(val1 + " is equal to " + val2);

Všimněte si, že používám ne jedno, ale dvě rovnítka, hned po sobě - to je důležité, protože pokud použijete jen jedno rovnítko, místo porovnávání bude přiřazena hodnota.

Operátor nerovnosti !=

Někdy potřebujete zkontrolovat, zda jsou dvě hodnoty nerovné místo rovné. C# má pro to operátor - stačí první rovnítko nahradit vykřičníkem. Zde je příklad z předchozího textu, ale s použitím operátoru nerovnosti:

int val1 = 42;
int val2 = 43;
if(val1 != val2)
Console.WriteLine(val1 + " is NOT equal to " + val2);

Operátory menší než a větší než : < a >

Zvláště při porovnávání čísel často zjistíte, že potřebujete zjistit, zda je jedna hodnota větší nebo menší než druhá. Použijeme symboly větší než a menší než, takto:

int val1 = 42;
int val2 = 43;
if(val1 > val2)
Console.WriteLine(val1 + " is larger than " + val2);
else
{
if(val1 < val2)
Console.WriteLine(val1 + " is smaller than " + val2);
else
Console.WriteLine(val1 + " is equal to " + val2);
}

Operátory menší/větší nebo rovno: <= a >=

V předchozím příkladu kontrolujeme, zda je hodnota menší nebo větší než jiná, ale někdy místo pouhého menšího/většího chcete zjistit, zda je něco menší než nebo rovno, nebo větší než nebo rovno. V takovém případě stačí za operátor menší/větší než umístit rovnítko, takto:

int val1 = 42;
if (val1 >= 42)
Console.WriteLine("val1 is larger than or equal to 42");
if (val1 <= 42)
Console.WriteLine("val1 is smaller than or equal to 42");

Shrnutí

Porovnávání věcí je zásadní úkol v programování, ale naštěstí má C# široký výběr operátorů, které vám pomohou, jak je ukázáno v tomto článku. Nicméně, někdy není porovnávání dvou objektů tak jednoduché, jako porovnávání dvou čísel - pro to C# umožňuje napsat vlastní, uživatelsky definované metody pro provádění věcí jako je porovnání. Podíváme se na to v článku o přetěžování operátorů.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!