TOC

This article has been localized into Czech by the community.

Třídy:

Částečné třídy (Partial Classes)

Pokud jste pracovali s C# nebo možná i s jiným programovacím jazykem, jste zvyklí na to, že název třídy musí být jedinečný - nemůže existovat dvě třídy se stejným názvem, pokud nejsou v různých jmenných prostorech. Nicméně v určitém okamžiku se Microsoft rozhodl toto změnit s uvedením něčeho, co se nazývá částečné třídy (Partial Class).

Když definujete svou třídu s klíčovým slovem partial, vy nebo někdo jiný můžete rozšířit funkcionalitu vaší třídy další třídou, která také musí být deklarována jako částečná. To je užitečné v následujících situacích:

  • Když máte velmi velkou třídu - můžete ji potom udržovat ve více souborech, aby bylo snazší pracovat s různými částmi třídy. Například můžete mít všechny vlastnosti v jednom souboru a všechny metody v jiném souboru, zatímco stále máte jen jednu třídu.
  • Když pracujete s návrhářem, jako je ten ve Visual Studio - například s WinForms, kde veškerý automaticky generovaný kód návrháře může být uchován v jednom souboru, zatímco váš kód je uchován v jiném souboru.

Dovolte mi to ilustrovat na příkladu. V mém projektu mám obvyklý Program.cs, který se nachází v konzolové aplikaci. Kromě toho jsem přidal dva soubory: PartialClass1.cs a PartialClass2.cs. Zde jsou soubory a jejich obsah:

PartialClass1.cs

using System;

namespace PartialClasses
{
    public partial class PartialClass
    {
public void HelloWorld()
{
    Console.WriteLine("Hello, world!");
}
    }
}

PartialClass2.cs

using System;

namespace PartialClasses
{
    public partial class PartialClass
    {
public void HelloUniverse()
{
    Console.WriteLine("Hello, universe!");
}
    }
}

Všimněte si, že obě třídy jsou definovány s klíčovým slovem partial a mají stejná jména. Také si všimněte, že každá z nich definuje metodu - HelloWorld() a HelloUniverse(). V našem Program.cs teď můžeme tuto třídu používat, jako by byla definována pouze na jednom místě, stejně jako jakoukoli jinou třídu:

using System;

namespace PartialClasses
{
    class Program
    {
static void Main(string[] args)
{
    PartialClass pc = new PartialClass();
    pc.HelloWorld();
    pc.HelloUniverse();
}
    }
}

Shrnutí

S částečnými třídami můžete rozdělit své třídy do více souborů, buď protože definice třídy je velmi velká, nebo když z toho mají prospěch nástroje, se kterými pracujete, jako je návrhář Visual Studio pro WinForms.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!