TOC

This article has been localized into Czech by the community.

Regulární výrazy (Regex):

Úvod

Dříve jsme hodně mluvili o řetězcích - schopnost zpracovávat a manipulovat s textem je pro všechny programátory velmi důležitá! Zatímco dělení řetězců metodou SubString nebo provádění některých jednoduchých operací nahrazení řetězce na řetězec lze považovat za jednoduché zpracování řetězců, zpracování řetězců s regulárními výrazy (obvykle zkracováno na Regex) je extrémní verze!

Především, regulární výrazy nejsou vynálezem společnosti Microsoft/.NET. Ve skutečnosti byly regulární výrazy vynalezeny dávno před vznikem frameworku .NET jako způsob vyjádření vyhledávacího vzoru. Tento vyhledávací vzor lze poté použít k provedení vyhledávacích nebo vyhledávacích a nahrazovacích operací na kusu textu. Možná si myslíte, že nepotřebujete další "jazyk" k prohledávání řetězce, ale počkejte, až uvidíte, co všechno můžete dělat s regulárními výrazy!

Skvělá věc na regulárních výrazech je, že jsou podporovány prakticky všemi programovacími jazyky, a přestože existují malé variace, můžete použít stejný regulární výraz napříč těmito programovacími jazyky k dosažení stejného výsledku. Framework .NET má velmi pěknou implementaci regulárních výrazů, soustředěnou kolem třídy Regex, která se nachází v oboru názvů System.Text.RegularExpressions.

Shrnutí

S regulárními výrazy můžete definovat vyhledávací vzor pro provádění vyhledávacích a vyhledávacích/nahrazovacích operací na řetězci. Framework .NET může snadno pracovat s vašimi regulárními výrazy, jak zjistíme v následujících článcích, kde budeme pracovat s třídou Regex i s pomocnými třídami jako jsou Match a MatchCollection.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!