TOC

This article has been localized into Dutch by the community.

Reguliere Expressies (Regex):

Inleiding

We hebben eerder al veel gesproken over strings - de mogelijkheid om tekst te kunnen verwerken en manipuleren is zo ontzettend belangrijk voor alle programmeurs die er zijn! Maar terwijl het opknippen van strings met de SubString method of een paar simpele string-to-string vervangingen beschouwd kunnen worden als simpele stringverwerkingen, is stringverwerking met Regular Expressions (gebruikelijk afgekort tot Regex) de extreme versie daarvan!

Om te beginnen, Regular Expressions (Regex) is geen uitvinding van Microsoft/.NET. Ze werden al vóór uitgevonden het .NET framework uitgevonden, als manier om een zoekpatroon tot uitdrukking te brengen. Dit zoekpatroon kan dan gebruikt worden om zoek- of zoek/vervangoperaties uit te voeren bij een stuk tekst. Jouw eerste gedachte zou kunnen zijn dat je niet nóg een "taal" nodig hebt om een string te doorzoeken. Maar wacht toch maar even af om te zien wat je ermee kunt doen!

Het mooie van Regular Expressions is dat ze door vrijwel elke programmeertaal worden ondersteund, en hoewel er kleine variaties zijn, kun je dezelfde regex in al deze talen gebruiken om hetzelfde te bereiken. Het .NET framework kent een hele mooie implementatie van RTergular Expressions, gecentreerd rond de Regex class die te vinden is in de System.Text.RegularExpressions namespace.

Samenvatting

Met Regular Expressions kun je een zoekpatroon definiëren om op een string 'zoek en zoek/vervang' operaties uit te voeren. Het .NET framework kan goed werken met jouw RTegular Expressions zoals we in de volgende artikelen zullen ontdekken. Daar zullen we werken met de Regex class zowel als met 'hulpclasses' als de Match en MatchCollection classes.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!