TOC

This article has been localized into Dutch by the community.

Operators:

De NULL versmeltingssoperator

De ?? operator heet ook wel de "null-versmeltings operator" om dat je er een NULL waarde mee kan controleren en er een 'nood' waarde mee kan toekennen in een code regel. Dat kan natuurlijk ook zonder deze operator, maar kijk even naar het volgende voorbeeld

string userSuppliedName = null; 

if (userSuppliedName == null)
    Console.WriteLine("Hello, Anonymous!");
else
    Console.WriteLine("Hello," + userSuppliedName);

Je moet deze userSuppliedName variabele zien als iets dat van de gebruiker komt, bv vanuit een dialoog of een data bestand - iets dat de waarde op NULL zou kunnen brengen. We moeten dit regelen door de waarde te checken voordat we hem gebruiken, in dit geval voor het laten zien van de naam van de gebruiker.

In bovenstaand voorbeeld gebruiken we de klassieke if-else benadering, maar met de null-versmeltings operator kan dat veel korter, in één enkele regel:

Console.WriteLine("Hello, " + (userSuppliedName ?? "Anonymous")); 

In een enkel statement vragen we de interpreter de userSuppliedName variabele te gebruiken als die een waarde heeft. Als die waarde ontbreekt dan leveren we een 'nood' waarde, in dit geval de naam "Anonymous". Kort en eenvoudig!

Samenvatting

Zoals met alle "syntactische suiker", zoals de null-versmeltings operator, is het altijd een compromis tussen korte en tegelijk leesbare code. Sommigen vinden dat deze operators het moeilijker maken om deze code te lezen en ermee te sturen, terwijl anderen juist blij zijn met hoe kort en simpel dit is. Het is aan jou om dat voor jezelf te bepalen!


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!