TOC

This article has been localized into Dutch by the community.

XML:

Inleiding tot XML met C#

XML is de afkorting van eXtensible Markup Language. Het is een wijdverbreid format om data uit te wisselen, vooral omdat het goed leesbaar is voor zowel mensen als machines. Als je ooit een website hebt gemaakt met HTML, dan komt XML je erg bekend voor, omdat het in feite een strengere versie van HTML is. XML bestaat uit 'tags', 'attributes' en waarden en ziet er zo'n beetje uit als dit:

<users>
<user name="John Doe" age="42" />
<user name="Jane Doe" age="39" />
</users>

Je ziet dat het voor een data format goed te lezen is, en juist daarom is het zo'n wijdverbreide standaard. Bijna elke programmeertaal heeft ingebouwde functies of classes om met XML om te kunnen gaan. C# is er beslist één van, met een eigen namespace, de System.Xml namespace, om met vrijwel elk aspect van XML om te kunnen gaan. In de volgende hoofdstukken gaan we ze gebruiken, zowel voor het schrijven als het lezen van XML. Lees maar door!


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!