TOC

This article has been localized into Czech by the community.

XML:

Úvod do XML s C#

XML je zkratka pro eXtensible Markup Language (rozšiřitelný značkovací jazyk). Je to velmi široce používaný formát pro výměnu dat, hlavně proto, že je snadno čitelný jak pro lidi, tak pro stroje. Pokud jste někdy psali webovou stránku v HTML, XML vám bude velmi povědomé, protože je to v podstatě přísnější verze HTML. XML se skládá ze značek, atributů a hodnot a vypadá nějak takto:

<users>
<user name="John Doe" age="42" />
<user name="Jane Doe" age="39" />
</users>

Jak můžete vidět, pro datový formát, toto je docela jednoduše čitelné a protože se jedná o rozšířený standard, téměř každý programovací jazyk má funkce nebo třídy, které se s ním vypořádají. C# je definitivně jedním z nich s celým jmenným prostorem System.Xml, který se vypořádá s prakticky každým aspektem XML. V dalších kapitolách se je naučíme používat pro jak psaní, tak i čtení XML. Čtěte dál!


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!