TOC

This article has been localized into Czech by the community.

Třídy:

Viditelnost

Viditelnost třídy, metody, proměnné nebo vlastnosti nám říká, jak lze tuto položku zpřístupnit. Nejčastější typy viditelnosti jsou soukromé a veřejné, ale v rámci C# je ve skutečnosti několik dalších typů viditelnosti. Zde je kompletní seznam, a ačkoli z některých z nich nemusí mít pocit, že je pro vás relevantní právě teď, můžete se vždy vrátit na tuto stránku a přečíst si je:

public(veřejné) - od kteréhokoli člena je k němu přístup. To je nejméně omezující viditelnost. Enums a rozhraní jsou ve výchozím nastavení veřejně viditelné.

protected (chráněná) - členové mohou být dosaženi pouze ze stejné třídy nebo z třídy, která zdědí tuto třídu.

internal (interní)- členové mohou být dostupní pouze ze stejného projektu.

protected internal - stejné jako internal, ale s tím rozdílem, že třídy dědící z dané třídy mohou přistupovat k jejím členům dokonce i z jiných projektů.

private (soukromé)- lze kontaktovat pouze členové stejné třídy. To je nejvíce omezující viditelnost. Třídy a struktury jsou ve výchozím nastavení nastaveny na soukromou viditelnost.

Takže například: máte-li dvě třídy Třída1 a Třída2, soukromí (private) členvé Třídy1 mohou být využiti jen v rámci Třídy1. Vytvoříte-li novou instanci Třídy1 uvnitř Třídy2, soukromé členy Třídy1 nebude možné použít.

Jestliže Třída2 dědí z Třídy1, pak jen nesoukromí členové mohou být využiti uvnitř Třídy2.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!