TOC

This article has been localized into Czech by the community.

Operátory:

Operátory přiřazení sčítání

Dříve jsme se podívali na operátor inkrementace/dekrementace, který jednoduše přičte nebo odečte 1 k hodnotě nebo od hodnoty, ale ve většině případů pravděpodobně chcete větší flexibilitu v tom, kolik chcete přidat nebo odečíst. Pro to můžeme použít operátor přiřazení sčítání. Bez něj vypadá přidávání k hodnotě takto:

int userAge = 38; 
userAge = userAge + 4;

Není to opravdu velmi dlouhé ani složité, ale protože neustále hledáme způsoby, jak můžeme náš kód zkrátit, místo toho můžeme použít operátor přiřazení sčítání:

int userAge = 38; 
userAge += 4;

Všimněte si rozdílu: Místo opětovného uvedení názvu hodnoty, abychom naznačili, že k ní chceme něco přidat a přiřadit ji zpět k téže proměnné, řekneme to vše operátorem += (plus-rovná se). Samozřejmě můžete udělat totéž, když chcete hodnotu odečíst:

int userAge = 42;   
userAge -= 4;

To pravděpodobně vypadá zřejmě, ale co může být méně zřejmé, je, že to můžete udělat i s násobením a dělením a je to stejně jednoduché:

int userAge = 42;   

userAge *= 2;  
Console.WriteLine("User age: " + userAge);  

userAge /= 2;  
Console.WriteLine("User age: " + userAge);  

Console.ReadKey();

Přidávání do řetězců

Doposud jsme pracovali výhradně s čísly, ale operátor přiřazení sčítání lze použít například i pro řetězce, přesně stejným způsobem. Ukažme si to na podobné sadě příkladů – nejprve bez operátoru přiřazení sčítání:

string userName = "John";   
userName = userName + " Doe";

Jistě, je to krátké a stručné, ale s operátorem přiřazení sčítání to můžeme udělat ještě kratší:

string userName = "John"; 
userName += " Doe";  

Hezké a snadné!

Shrnutí

Stejně jako u několika dalších operátorů C#, i tento spadá pod termín "syntaktické sladidlo" - stejný úkol lze splnit i bez tohoto konkrétního operátoru, ale s ním se váš kód stává kratším. Zda se stane čitelnějším, je velmi subjektivní - někteří lidé je mají rádi, zatímco jiní cítí, že jejich kód je bez nich snadněji čitelný a srozumitelný. Je to opravdu na vás!


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!