TOC

This article has been localized into Dutch by the community.

Operators:

Optel assignment operators

We hebben eerder gekeken naar de 'increment/decrement' operator waarbij je alleen maar 1 bij een waarde kan optellen of aftrekken, maar in de meeste gevallen wil je meer flexibiliteit bij hoeveel je wilt optellen of aftrekken. Hiervoor gebruiken we de 'addition assignment' operator. Zonder deze operator ziet optellen bij een waarde er zo uit:

int userAge = 38; 
userAge = userAge + 4;

Niet echt lang of gecompliceerd, maar omdat we het altijd korter willen, kunnen we in plaats daarvan de 'addition assignment' operator gebruiken:

int userAge = 38; 
userAge += 4;

Zie het verschil. In plaats van het herhalen van de naam van de waarde, omdat we er iets bij willen optellen, zeggen we het nu in één keer met de += (plus/is-gelijk) operator. Het zelfde kan je doen als je iets van een waarde wilt aftrekken:

int userAge = 42;   
userAge -= 4;

Dit lijkt vanzelfsprekend, maar het is minder vanzelfsprekend dat je dit ook kunt doen bij vermenigvuldigen en delen en het is net zo gemakkelijk:

int userAge = 42;   

userAge *= 2;  
Console.WriteLine("User age: " + userAge);  

userAge /= 2;  
Console.WriteLine("User age: " + userAge);  

Console.ReadKey();

Toevoegen aan strings

Tot zover hebben we uitsluitend met getallen gewerkt, maar de optel operator kan ook voor bv. strings worden gebruikt. En op dezelfde manier. Een paar voorbeelden. Eerst met de 'addition assignment' operator:

string userName = "John";   
userName = userName + " Doe";

Het is natuurlijk kort en beknopt, maar met de 'addition assignment' operator kan het nog korter:

string userName = "John"; 
userName += " Doe";  

Mooi en gemakkelijk!

Samenvatting

Zoals met diverse andere C# operators valt deze eveneens onder de term "syntactische suiker". Dezelfde taak kan gedaan worden zònder deze specifieke operator, maar mèt wordt je code korter. Leesbaarheid blijft subjectief; sommige mensen houden ervan, anderen vinden hun eigen code makkelijker te lezen en te begrijpen. Dat is helemaal aan jou!


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!