TOC

This article has been localized into Dutch by the community.

Klassen:

Abstracte klassen

Abstracte klassen worden gemarkeerd met het keyword abstract in hun definitie. Ze worden meestal gebruikt om een basisklasse te definiëren binnen de hiërarchie. Wat speciaal is aan een abstracte klasse is dat je er geen instanties van kan maken, als je dit probeert zal je zien dat je een compilatiefout krijgt. Wat je dus moet doen is er een subklasse van maken zoals we gezien hebben in het hoofdstuk over overerving en dan een instantie maken van deze subklasse. Het gebruik van abstracte klassen hangt af van het gewenst doel.

Om eerlijk te zijn kan je al een heel eind ver raken zonder ooit een abstracte klasse nodig te hebben. Maar voor bepaalde zaken zijn ze zeer nuttig, zoals bijvoorbeeld framework. Binnen het .NET framework zal je dan ook een hele resem aan abstracte klassen terugvinden. Een goeie vuistregel is dat de naam abstract klasse eigenlijk moet kloppen. Abstracte klassen worden bijna altijd gebruikt om iets abstract te omschrijven, iets dat meer een concept is dan een echt ding.

In dit voorbeeld maken we een basis abstracte klasse for dieren met 4 poten en dan maken we een Dog klasse die daarvan overerft:

namespace AbstractClasses
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Dog dog = new Dog();
      Console.WriteLine(dog.Describe());
      Console.ReadKey();
    }
  }

  abstract class FourLeggedAnimal
  {
    public virtual string Describe()
    {
      return "Not much is known about this four legged animal!";
    }
  }

  class Dog : FourLeggedAnimal
  {

  }
}

Als je dit nu vergelijkt met de voorbeelden in het hoofdstuk over overerving zal je weinig verschil zien. In feite is het keyword abstract in de definitie van de klasse FourLeggedAnimal het grootste verschil. Zoals je ziet maken we een instantie van onze Dog klasse en roepen we dan de overgeërfde methode Describe() aan uit de FourLeggedAnimal klasse. Probeer nu even een instantie te maken van de klasse FourLeggedAnimal zelf:

FourLeggedAnimal someAnimal = new FourLeggedAnimal();

Je krijgt nu de volgende compilatiefout:

Cannot create an instance of the abstract class or interface 'AbstractClasses.FourLeggedAnimal'

We erven de methode Describe() over uit de klasse FourLeggedAnimal, maar in z'n huidige vorm is deze niet erg nuttig voor onze Dog klasse. Laat ons de methode Describe() overriden:

class Dog : FourLeggedAnimal
{
  public override string Describe()
  {
    return "This four legged animal is a Dog!";
  }
}

In dit geval doen we een volledige override, maar in sommige gevallen zal je het gedrag van de basisklasse willen overnemen en er extra functionaliteit aan toevoegen. Dit kan je doen met het base keyword die verwijst naar de klasse waarvan we overerven.

abstract class FourLeggedAnimal
{
  public virtual string Describe()
  {
    return "This animal has four legs.";
  }
}


class Dog : FourLeggedAnimal
{
  public override string Describe()
  {
    string result = base.Describe();
    result += " In fact, it's a dog!";
    return result;
  }
}

Je kan natuurlijk nog meer subklassen maken van de FourLeggedAnimal klasse. Misschien een kat of een leeuw? In het volgende hoofdstukken tonen we een aantal complexere voorbeelden en introduceren we ook abstracte methoden.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!