TOC

This article is currently in the process of being translated into Dutch (~99% done).

Het begin:

Hello, world!

Als je ooit een programmeertaal hebt geleerd, dan weet je dat die altijd beginnen met het voorbeeld "Hello, world!" of "Hallo, wereld!", en wie zijn wij om met deze goede traditie te breken? Start Visual Studio Community (geïntroduceerd in het laatste hoofdstuk), en selecteer File -> New -> Project. Selecteer in het dialoog venster, (pop-up menu) de keuze Console App (.NET framework). Dit is de meest eenvoudige of basis toepassing in een Windows systeem, en eveneens een goede start om deze taal te leren. Na op Ok te hebben geklikt, zal Visual Studio een nieuw project aanmaken voor u, inclusief een bestand genaamd Program.cs. Dit is het leuke eraan, en zou er zo moeten uitzien:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
    class Program
    {
static void Main(string[] args)
{
}
    }
}

Ogenschijnlijk geven deze programma regels geen resultaat. Probeer de applicatie te starten door op F5 van je toetsenbord te drukken. Hierdoor zal Visual Studio je programma compileren en uitvoeren, maar zoals je zult zien lijkt er niets te gebeuren. Waarschijnlijk zie je alleen een zwart venster geopend en weer gesloten worden. Dat komt omdat het programma feitelijk niets doet. In het volgende hoofdstuk bekijken we deze regels stuk voor stuk, maar voor nu willen we graag wat meer resultaten zien, dus laten we doen alsof we alles van C# weten, en enkele regels toevoegen om wat uitvoer te krijgen. Voeg volgende code toe aan de laatste set { } :

Console.WriteLine("Hello, world!");
Console.ReadLine();

De code van je eerste programma zou er nu als volgt uit moeten zien:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
    class Program
    {
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Hello, world!");
Console.ReadLine();
}
    }
}

Druk nogmaals op F5 om het programma uit te voeren, en je zult zien dat het venster open blijft en zelfs onze welkomst boodschap laat zien. Dus we hebben 2 regels code toegevoegd, maar wat doen ze precies? Een van de prettige eigenschappen van C# en het .NET framework is, dat veel van de code ook voor beginnende programmeurs begrijpelijk is, zoals uit dit voorbeeld blijkt.

De eerste regel gebruikt de Console class om een tekst naar het scherm uit te voeren, en de tweede regel leest juist de invoer van het scherm/toetsenbord in. Waarom invoer lezen? Het is in zekere zin een trucje. Zonder deze regel zou het programma eindigen en het venster sluiten, waarschijnlijk nog voordat je de kans gekregen had om de boodschap te lezen.

Met het commando ReadLine blijft het programma wachten op invoer van de gebruiker. Zoals je ziet is het nu mogelijk om tekst in te voeren in het geopende venster. Wanneer je op Enter drukt wordt het venster gesloten (en de invoer naar het programma gestuurd). Gefeliciteerd, je hebt zojuist je eerste C# programma gemaakt! In het volgende hoofdstuk wordt verder toegelicht wat er precies gebeurt.