TOC

This article is currently in the process of being translated into Bosnian (~99% done).

Prvi koraci:

Hello, world!

Ako ste ikada prije učili neki programski jezik, znate da svi startaju sa primjerom "Hello, world!", pa ko' smo mi da kvarimo tu finu tradiciju? Pokrenite Visual Studio Community (predstavljen u prethodnom članku) i izaberite File -> New -> Project. Iz "project" dialoga izaberite Console App (.NET framework). Ovo je najjednostavniji tip aplikacije na Windows sistemu, ali je jednostavan za učenje programskog jezika. Nakon što kliknete Ok, Visual Studio će kreirati novi projekat za vas, koji uključuje fajl Program.cs. Ovdje počinje zabavni dio i to bi trebalo izgledati ovako:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
    class Program
    {
static void Main(string[] args)
{
}
    }
}

Zapravo, ove linije koda ne rade ništa ili makar to tako djeluje. Pokušajte da pokrenete aplikaciju pritiskom tipke F5 na vašoj tastaturi. Tada će Visual Studio kompajlirati i pokrenuti vaš kod, ali kao što ćete videti, neće se mnogo toga desiti. Vjerovatno ćete vidjeti crni prozor koji će se pojaviti i ponovo zatvoriti. To je zato što naša aplikacija još uvek ne radi ništa. U sljedećem poglavlju ćemo proći kroz ove redove da vidimo o čemu se radi, ali za sada bi zaista željeli da vidimo neke rezultate, pa pretpostavimo da znamo sve o C# i dodajmo nekoliko linija kako bi dobili neki rezultat. Unutar poslednjeg skupa ovih zagrada { } dodajte ove linije:

Console.WriteLine("Hello, world!");
Console.ReadLine();

Kod vaše prve aplikacije bi sada trebao izgledati ovako:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
    class Program
    {
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Hello, world!");
Console.ReadLine();
}
    }
}

Sada opet pritisnite F5 da pokrenete vašu aplikaciju i vidjet ćete da crni prozor ostaje i čak pokazuje naš pozdrav svijetu ("Hello World"). Ok, dodali smo dvije linije koda, ali šta one rade? Jedna od lijepih stvari o C# i .NET frameworku (.NET okruženju) je činjenica da puno kodova ima smisla čak i za neobučeno oko, što ovaj primjer pokazuje.

Prva linija koda koju smo upisali koristi Console class (Console klasu) da ispiše liniju teksta - "Console.WriteLine("Hello, world!");", a druga čita liniju teksta sa konzole - "Console.ReadLine();". Čita? Zašto? U stvari, ovo je mali trik, jer bez njega aplikacija bi samo završila zadani zadatak ispisa linije teksta i zatvorila prozor sa ispisom prije nego što bi ga bilo ko i mogao vidjeti.

Komanda ReadLine govori aplikaciji da čeka na unos korisnika i primjetit ćete da vam omogućava da upišete tekst. Pritisnite "Enter" da je zatvorite. Čestitamo, upravo ste kreirali vašu prvu C# aplikaciju. Nastavite čitati naredno poglavlje za više informacija o tome šta se zapravo dešava.