TOC

This article is currently in the process of being translated into Slovak (~99% done).

Getting started:

Hello, world!

AK ste sa už nejaký programovací jazyk učili, určite viete, že všetky začínajú "Hello, world!" príkladom, a my túto peknú tradíciu predsa neporušíme! Spustite Visual Studio Community (predstavené v predchádzajúcej kapitole) a vyberte File -> New -> Project. Z projektového dialógu zvoľte Console App (.NET framework). Toto je najzákladnejší typ aplikácie pre systém Windows, ale je skvelá pre naučenie sa jazyka. Po kliknutí na Ok, Visual Studio pre vás vytvorí nový projekt obsahujúci súbor nazvaný Program.cs. Tu sa bude odohrávať to najdôležitejšie a mal by vyzerať nejak takto:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
    class Program
    {
static void Main(string[] args)
{
}
    }
}

V podstate všetky tieto riadky nič nerobia, alebo by sa tak mohlo zdať. Skúste spustiť aplikáciu stlačením F5 na klávesnici. Visual Studio preloží a spustí váš kód, ale ako uvidíte, moc toho neurobí. Zrejme uvidíte len ako vyskočí čierne okno a hneď zmizne. To preto, že naša aplikácia zatiaľ nič nerobí. V nasledujúcej kapitole prejdeme týmito riadkami aby sme zistili o čom sú, ale zatiaľ by sme chceli vidieť nejaké výsledky, tak budeme predstierať, že všetko o C# vieme a pridáme pár riadkov aby sme videli nejaký výstup. Medzi poslednú dvojicu {} vložte tieto riadky:

Console.WriteLine("Hello, world!");
Console.ReadLine();

Kód vašej prvej aplikácie by mal teraz vyzerať takto:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
    class Program
    {
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Hello, world!");
Console.ReadLine();
}
    }
}

Opäť stlačte F5 a uvidíte, že to okno nezmizne a dokonca aj zobrazuje náš pozdrav. Takže sme pridali dva riadky kódu, ale čo robia? Jedna z krásnych vecí o C# a .NET frameworku je, že aj neskúsenému oku dáva veľa kódu zmysel, ako ukazuje tento príklad.

Prvý riadok používa triedu Console pre výpis riadka textu a druhý načíta riadok textu z konzole. Načíta? Prečo? Toto je vlastne trochu trik, lebo bez neho by sa aplikácia ukončila a zavrela okno s výpisom predtým ako by si ho hocikto všimol.

Príkaz ReadLine hovorí aplikácii aby čakala na vstup od používateľa a ako si všimnete, konzola vám teraz umožní zadať text. Stlačením tlačidla Enter ju zavriete. Gratulujeme, práve ste vytvorili vašu prvú C# aplikáciu! Prečítajte si ďalšiu kapitolu aby ste zistili ešte viac o tom, čo sa vlastne deje.