TOC

This article is currently in the process of being translated into Mongolian (~99% done).

Getting started:

Hello, world!

Та урьд өмнө программын хэл сурч байсан бол та мэдэх болно, Бид бүгд "Hello, world!" жишээг бичиж эхэлдэг, мөн бид ч гэсэн энэ уламжилаа дагах болно. Start Visual Studio Community (өмнөх бүлэгт гарсанчлан) File -> New -> Project сонгож. Project dialog цэснээс Console App (.NET framework) сонгоно. Энэ бол Windows системийн хамгийн энгийн программийн төрөл юм, гэсэн ч энэ нь прогхаммын хэл сурхад гайхалтай тохирно. Ok товч дарсны дараа Visual Studio таньд Прожект үүсгэж бөгөөд мөн эндээс л хөгжилтэй зүйл эхлэх энэ доорх шиг харагдах Program.cs гэх файлийн хамт үүсэх болно.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
    class Program
    {
static void Main(string[] args)
{
}
    }
}

Яг одоо эдгээр мөр кодыг хархад юу ч гүйцэлдүүлэхгүй ч F5 товчийг дарж программаа ажиллуулна. Энэ нь Visual Studio таны кодыг хөрвүүлж ажиллуулна. Та хар цонх гарч ирэхийг харах болно тэгээд хаагдах болно. Дараагийн бүлэгт эдгээр мөр код юу хийдэгийг юу болохийг үзэх болно гэвч одоо бид хэсэг үр дүн харах болно. Тэгэхээр одоо бид хэсэг үр дүн харахын тулд эдгээр угалзан хаалтын хооронд { } хэдэн мөр код бичэе.

Console.WriteLine("Hello, world!");
Console.ReadLine();

Таны анхны програмын код одоо дараах байдлаар харагдах болно.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
    class Program
    {
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Hello, world!");
Console.ReadLine();
}
    }
}

Дахин F5 товчийг даран ажиллуулхад та хар цонх мөн бидний Hello, world! мэндчилгээг харах болно. Тэгхээр бид 2 мөр код бичсэн гэвч тэд юу хийдэг вэ ?. C # болон .NET framework ийн нэг гоё зүйл нь сураагүй хүнд ч ойлгомжтой байдагийг энэ жишээ харуулна.

Эхний мөр текстийг гаргахын тулд Console классыг ашигладаг харин хоёр дахь мөр код нь консолоос оруулсан мөрийг уншдаг. Уншина ? яагаад гэж ? . Үнэндээ энэ бол бага зэрэг арга заль юм. 2 дахь мөргүй гүй бол программ ажиллаад үрдүн г хэн ч харж чадалгүй дуусан программ хаагдах болно.

Та анзаарсан бол Консол цонх таньд текст оруулахийг зөвшөөрч байгааг. ReadLine комманд нь хэрэглэгчийг өгөгдөл оруулах хүртэл программийг хүлээлгэдэг. Enter даран хаана. Баяр хүргэе та анхыхаа C# программийг бичлээ! Дараагийн бүлгийг цааш уншсан аар яг юу болоод байгаа талаар илүү их мэдээрэй.