TOC

This article is currently in the process of being translated into Slovak (~42% done).

Control Structures:

The if statement

Jedným z najdôležitejších výrokov v každom programovacom jazyku je if podmienka. Schopnosť nastaviť podmienený blok kódu je základným princípom písania software. V C# je podmienka if veľmi jednoduchá na použitie. Ak ste už používali iný programovací jazyk je pravdepodobné, že budete môcť if podmienk použiť rovno aj v C#. V každom prípade si pozrite ako sa používa. If podmienka vyžaduje boolovský výsledok teda true, alebo false. V niektorých programovacích jazykoch môžu byť niektore datove typy automaticky prevedené na boolean, ale v C# musíte konkrétny výsledok previesť na boolean. Napríklad nemôžete použíť číslo if(number), ale môžete porovnať číslo s niečim a tak získať true, alebo false ako si ukažeme neskôr.

V predchádzajúcej kapitole sme sa pozreli na premenné a tak si rozšírime jeden z príkladov aby sme videli použitie podmienkovej logiky.

using System;

namespace ConsoleApplication1
{
    class Program
    {
static void Main(string[] args)
{
    int number;

    Console.WriteLine("Please enter a number between 0 and 10:");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    if(number > 10)
Console.WriteLine("Hey! The number should be 10 or less!");
    else
if(number < 0)
    Console.WriteLine("Hey! The number should be 0 or more!");
else
    Console.WriteLine("Good job!");

    Console.ReadLine();
}
    }
}

We use 2 if statements to check if the entered number is between 0 and 10, and a companion of the if statement: The else keyword. Its meaning should be obvious to anyone speaking English - it simply offers an alternative to the code being executed if the condition of the if statement is not met.

As you may have noticed, we don't use the { and } characters to define the conditional blocks of code. The rule is that if a block only contains a single line of code, the block characters are not required. Now, this seems like a lot of lines to simply check a number, doesn't it? It can be done with fewer lines of code, like this:

if((number > 10) || (number < 0))
    Console.WriteLine("Hey! The number should be 0 or more and 10 or less!");
else
    Console.WriteLine("Good job!");

We put each condition in a set of parentheses, and then we use the || operator, which simply means "or", to check if the number is either more than 10 OR less than 0. Another operator you will be using a lot is the AND operator, which is written like this: &&. Could we have used the AND operator instead? Of course, we simply turn it around a bit, like this:

if((number <= 10) && (number >= 0))
    Console.WriteLine("Good job!");
else
    Console.WriteLine("Hey! The number should be 0 or more and 10 or less!");

Vyššie je uvedený pár nových operátorov "menšie, alebo rovné" a "vačšie, alebo rovné"


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!