TOC

This article has been localized into Polish by the community.

Struktury kontrolne:

Instrukcja if

Jednym z najważniejszych deklaracji w każdym języku programowania jest instrukcja warunkowa if. Będąc w stanie tworzyć bloki warunków w kodzie, jest jedną z podwalin pisania oprogramowania. W języku C#, deklaracja if jest bardzo łatwa. Jeżeli w przeszłości używałeś jakiegoś języka programowania, są duże szanse, że już teraz jesteś w stanie używać if w języku C#. Tak czy inaczej, czytaj dalej aby zobaczyć jak go użyć. Deklaracja if wymaga odpowiedzi w formie bool, czyli prawda lub fałsz. W niektórych językach programowania, kilka typów danych może być automatycznie konwertowanych do bool, ale w C# rezultat musi być konkretnie w formie bool. Na przykład, nie możesz użyć formy if(cyfra), ale możesz porównywać cyfry do czegoś aby wygenerować rezultat prawda czy fałsz, tak jak robimy to dalej w tym artykule.

W poprzednim rozdziale przyjrzeliśmy się zmiennym, więc rozwiniemy jeden z przykładów, aby zobaczyć, jak można użyć logiki warunkowej.

using System;

namespace ConsoleApplication1
{
    class Program
    {
static void Main(string[] args)
{
    int number;

    Console.WriteLine("Please enter a number between 0 and 10:");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    if(number > 10)
Console.WriteLine("Hey! The number should be 10 or less!");
    else
if(number < 0)
    Console.WriteLine("Hey! The number should be 0 or more!");
else
    Console.WriteLine("Good job!");

    Console.ReadLine();
}
    }
}

Używamy 2 instrukcji if, aby sprawdzić czy wprowadzona liczba należy do przedziału od 0 do 10, oraz towarzyszącego instrukcji if: słowa kluczowego else. Jego znaczenie powinno być oczywiste dla każdego, kto mówi po angielsku - po prostu stanowi alternatywę dla wykonywanego kodu, jeśli warunek instrukcji if nie jest spełniony.

Jak być może zauważyłeś, nie używamy znaków { oraz } do definiowania bloków kodu jaki ma się wykonać w określonym warunku. Zasada jest taka, że jeśli blok zawiera tylko jedną linię kodu, znaki blokowe nie są wymagane. Wydaje się, że to sporo linijek, aby po prostu sprawdzić liczbę, prawda? Można to zrobić krócej, na przykład:

if((number > 10) || (number < 0))
    Console.WriteLine("Hey! The number should be 0 or more and 10 or less!");
else
    Console.WriteLine("Good job!");

Każdy warunek umieszczamy w nawiasach, a następnie używamy operatora || , który po prostu oznacza „lub”, aby sprawdzić czy liczba jest większa niż 10 LUB mniejsza niż 0. Innym operatorem, którego będziesz często używać jest operator AND, który jest napisany w ten sposób: && Czy moglibyśmy zamiast tego użyć operatora AND? Oczywiście po prostu trochę to odwracamy, na przykład:

if((number <= 10) && (number >= 0))
    Console.WriteLine("Good job!");
else
    Console.WriteLine("Hey! The number should be 0 or more and 10 or less!");

Wprowadza to kilka nowych operatorów: „mniejszy lub równy” i „większy lub równy”.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!