TOC

This article has been localized into Polish by the community.

Podstawy:

Typy danych

Typy danych są używane wszędzie w językach programowania jak C#. Ponieważ jest to język dość rygorystyczny, musisz wskazać kompilatorowi jakiego typu danych chcesz użyć za każdym razem, gdy deklarujesz zmienną (więcej informacji w rozdziale o zmiennych).

bool jest jednym z najprostszych typów danych. Może zawierać tylko dwie wartości - true albo false. Typ bool jest ważny - szczególnie gdy używasz operatorów logicznych takich jak warunki if.

int jest skrótem od liczby całkowitej (Integer) - nie zawierającej "liczb po przecinku". Ten typ danych jest najczęściej używany. Liczby całkowite mają kilka swoich "typów" w C#, w zależności od potrzeb przechowywania (rozmiar liczby).

string służy do przetrzymywania dla nas tekstu, czyli ciąg znaków. W C#, ciągi znaków są stałe, co oznacza, że nie można ich zmienić po utworzeniu. Kiedy używamy metod zmieniających ciąg znaków, tak naprawdę ich nie zmieniamy - otrzymujemy całkiem nowy ciąg.

char oznacza dla nas pojedynczy znak.

float jest jednym z typów danych używanych do przetrzymywania liczb zmiennoprzecinkowych.

Podsumowanie

Pokazane przeze mnie typy danych w C# są najbardziej podstawowe i dostarczyłem wam tylko niezbędnych informacje o nich, ponieważ to dosyć brudne zajęcie i pewnie chcielibyście zobaczyć pewne przykłady w akcji zamiast tyle czytać. A więc, przenosimy się do następnego artykułu, gdzie będziemy używać zmiennych do przetrzymywania różnorodnych typów danych!

Nieco później w tym tutorialu, zapoznamy się z większą ilością typów danych, które możemy spotkać w .NET framework


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!