TOC

This article has been localized into Czech by the community.

Základy:

Datové typy

Datové typy jsou užívány všude v programovacím jazyce jako je C#. Protože je tvrdě psaný jazyk, musíte při každé deklaraci proměnné informovat kompilátor, jaký datový typ chcete použít, jak uvidíte v kapitole o proměnných. V této kapitole se podíváme na nejpoužívanější datové typy a jak fungují.

bool je jeden z nejjednodušších datových typů. Může nabývat pouze dvou hodnot - false (nepravda) nebo true (pravda). Bool je důležité pochopit při používání logických operátorů, jako je podmínka if.

int je zkráceně integer, datový typ pro uchování čísel bez desetinných míst. Při práci s čísly je int nejčastěji používaný datový typ. V C# mají integery více datových typů podle velikosti jejich hodnot.

string je používaný pro uchování textu, tedy několika znaků. V C#, stringy jsou neměnné, což znamená, že stringy se nikdy nezmění po jejich vytvoření. Při používání metod, které string mění, původní string se nezmění - místo toho je navrácen string nový.

char je používán k uchování jednoho znaku.

float je jeden z datových typů používaných k uchování čísel s desetinnými místy.

Shrnutí

Toto jsou pouze nejzákladnější datové typy v C# a řekl jsem vám o nich pouze základní informace, protože se jedná o poměrně suché téma a asi si budete přát vidět nějaké datové typy v akci, než si o nich více přečtete. Tedy přejděme na další článek, kde použijeme proměnné k uchování dat různých typů!

Později v tomto návodu se podíváme na všechny možné datové typy, které se používají v NET. Frameworku.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!