TOC

This article is currently in the process of being translated into Czech (~36% done).

Třídy:

Vlastnosti

Vlastnosti umožňují řídit přístupnost proměnných třídy a je doporučeným způsobem přístupu k proměnným zvenčí v objektově orientovaném programovacím jazyce, jako je C#. V naší kapitole o třídách jsme poprvé viděli využití vlastností a koncept je ve skutečnosti poměrně jednoduchý. Vlastnost je spíše jako kombinace proměnné a metody - nemůže brát žádné parametry, ale vy můžete zpracovat hodnotu předtím, než je přiřazena k vrácené proměnné. Vlastnost se skládá ze 2 částí, metody get a set, zabalené uvnitř objektu:

private string color;

public string Color
{
  get { return color; }
  set { color = value; }
}

The get method should return the variable, while the set method should assign a value to it. Our example is as simple as it gets, but it can be extended. Another thing you should know about properties is the fact that only one method is required - either get or set, the other is optional. This allows you to define read-only and write-only properties. Here is a better example of why properties are useful:

public string Color
{
  get 
  {
    return color.ToUpper(); 
  }
  set 
  { 
    if(value == "Red")
      color = value; 
    else
      Console.WriteLine("This car can only be red!");
  }
}

Okay, we have just made our property a bit more advanced. The color variable will now be returned in uppercase characters, since we apply the ToUpper() method to it before returning it, and when we try to set the color, only the value "Red" will be accepted. Sure, this example is not terribly useful, but it shows the potential of properties.

This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!