TOC

This article has been localized into Polish by the community.

Klasy:

Właściwości

Właściwości pozwalają Ci na kontrolowanie dostępności zmiennych klasy i jest to zalecany sposób, żeby dostać się do zmiennych z zewnątrz w języku zorientowanym obiektowo, takim jak C#. W naszym rozdziale dotyczącym klas, pierwszy raz widzieliśmy użycie właściwości, koncepcja jest bardzo prosta. Właściwość jest trochę jak połączenie zmiennej i metody - nie może przyjąć żadnych parametrów, ale możesz zmienić jej wartość zanim zostanie przypisana do naszej zwróconej wartości. Właściwość składa się z 2 części, metod get i set, opakowanych wewnątrz właściwości:

private string color;

public string Color
{
  get { return color; }
  set { color = value; }
}

Metoda get powinna zwrócić zmienną, kiedy metoda set powinna przypisać do niej wartość. Nasz przykład jest tak prosty jak się wydaje, ale może być rozszerzony. Inną rzeczą, którą powinieneś wiedzieć o właściwościach jest fakt, że tylko jedna metoda jest wymagana - którakolwiek get lub set, kolejna jest opcjonalna. To pozwala Ci zdefiniować właściwości tylko do odczytu lub tylko do zapisu. Tutaj jest lepszy przykład, dlaczego właściwości są przydatne:

public string Color
{
  get 
  {
    return color.ToUpper(); 
  }
  set 
  { 
    if(value == "Red")
      color = value; 
    else
      Console.WriteLine("This car can only be red!");
  }
}

Okej, właśnie sprawiliśmy, że nasza właściwość jest trochę bardziej zaawansowana. Zmienna color będzie teraz zwracana ze znakami z dużych liter, ponieważ zastosowaliśmy metodę ToUpper() do niej, zanim jeszcze została zwrócona i kiedy spróbujemy ustawić kolor, tylko wartość "Red" będzie akceptowana. Pewnie, ten przykład nie jest szalenie przydatny, ale pokazuje potencjał samych właściwości.

This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!