TOC

This article has been localized into Czech by the community.

C# 3.0:

Inicializátory kolekcí

Stejně jako C# 3.0 nabízí nový způsob inicializace objektů, byla zahrnuta i nová syntaxe pro inicializaci seznamu s konkrétním souborem položek přidaných do něj. Můžeme použít třídu Car z minulé kapitoly:

class Car
{
    public string Name { get; set; }
    public Color Color { get; set; }
}

Pokud bychom chtěli vytvořit seznam aut, museli bychom to udělat s C# 2.0 nějak takto:

Car car;
List<Car> cars = new List<Car>();

car = new Car();
car.Name = "Corvette";
car.Color = Color.Yellow;
cars.Add(car);

car = new Car();
car.Name = "Golf";
car.Color = Color.Blue;
cars.Add(car);

Použitím inicializátorů objektů bychom to mohli udělat trochu kratší:

List<Car> cars = new List<Car>();
cars.Add(new Car { Name = "Corvette", Color = Color.Yellow });
cars.Add(new Car { Name = "Golf", Color = Color.Blue});

Nicméně to může být ještě jednodušší, když se to kombinuje s inicializátory kolekcí:

List<Car> cars = new List<Car> 
{ 
    new Car { Name = "Corvette", Color = Color.Yellow },
    new Car { Name = "Golf", Color = Color.Blue}
};

Nebo ve verzi na jednom řádku, která dělá přesně to samé:

List<Car> cars = new List<Car> { new Car { Name = "Corvette", Color = Color.Yellow }, new Car { Name = "Golf", Color = Color.Blue} };

Deset řádků kódu bylo redukováno na jediný, byť trochu dlouhý, řádek, díky inicializátorům objektů a kolekcí.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!