TOC

This article has been localized into Dutch by the community.

Controlestructuren:

De als parameter

Één van de meest belangrijke statements in elke programmeertaal is het if-statement. Het kunnen opzetten van voorwaardelijke stukken code is een fundamenteel principe van het schrijven van software. In C# is het if-statement zeer makkelijk om te gebruiken. Wanneer je al eerder een andere programmeertaal hebt gebruikt, is er een grote kans dat je het if-statement van C# direct kunt gebruiken. Lees in ieder geval nog even door om te bekijken hoe het wordt gebruikt. Het if-statement heeft een boolean resultaat nodig, dus waar of niet waar. In sommige programmeertalen kunnen verschillende datatypes automatisch geconverteerd worden in booleans, maar in C# moet je het resultaat specifiek boolean maken. Je kunt bijvoorbeeld niet if(getal) gebruiken, maar je kunt een getal vergelijken met een ander getal, om 'true' of 'false' te genereren. Zoals we later zullen doen.

In het vorige hoofdstuk hebben we gekeken naar variabelen. We zullen nu één van de voorbeelden uitbreiden om te zien hoe conditionele logica gebruikt kan worden

using System;

namespace ConsoleApplication1
{
    class Program
    {
static void Main(string[] args)
{
    int number;

    Console.WriteLine("Please enter a number between 0 and 10:");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    if(number > 10)
Console.WriteLine("Hey! The number should be 10 or less!");
    else
if(number < 0)
    Console.WriteLine("Hey! The number should be 0 or more!");
else
    Console.WriteLine("Good job!");

    Console.ReadLine();
}
    }
}

We gebruiken 2 if-statements om te controleren of het ingevoerde nummer ergens tussen de 0 en de 10 ligt. Ook gebruiken we iets dat bij het if-statement hoort: het else-statement. De betekenis is logisch voor iemand die Engels spreekt: Het else-statement geeft een alternatief voor de code wanneer de eis voor het if-statement niet gehaald wordt.

Zoals je misschien reeds gezien hebt gebruiken we in dit voorbeeld de { en } karakters niet. De regel zegt dat als een codeblok slecht één regel code bevat het niet nodig is om de codeblok karakters ({ en }) te gebruiken. In bovenstaand voorbeeld hebben we wel veel lijnen code om gewoon een getal te controleren. We kunnen dit ook korter, als volgt:

if((number > 10) || (number < 0))
    Console.WriteLine("Hey! The number should be 0 or more and 10 or less!");
else
    Console.WriteLine("Good job!");

We plaatsen elke voorwaarde tussen een set haakje () en dan gebruiken we de || operator, deze kan je interpreteren als "or (of)", dus we controleren in bovenstaand voorbeeld is nummer groter is dan 10 of kleiner dan 0. En andere operator die je vaak zult gebruiken is "and (en)" operator, deze wordt zo geschreven: && . Hadden we in bovenstaand voorbeeld ook de and operator kunnen gebruiken? Natuurlijk, maar dan moeten we alles wel een beetje omdraaien:

if((number <= 10) && (number >= 0))
    Console.WriteLine("Good job!");
else
    Console.WriteLine("Hey! The number should be 0 or more and 10 or less!");

Hier zie je ook een aantal nieuwe operatoren, de "kleiner dan of gelijk aan (<=)" en de "groter dan of gelijk aan (>=)".


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!