TOC

This article has been localized into Dutch by the community.

Data types:

Booleans

Het bool (boolean) data type is een van de meest eenvoudige data types binnen het .NET framework. Het kan slecht 2 waarden bevatten: waar (true) or onwaar (false). Je kan een boolean als volgt declareren:

bool isAdult;

Als je een bool declareert is zijn standard waarde false, maar je kan dit natuurlijk veranderen. Dit kan reeds bij het declareren of later als je de bool gebruikt:

bool isAdult = true;

Meestal als je met een bool werkt ga je de huidige status van de bool controleren en afhankelijk van het resultaat een actie uitvoeren, bijvoorbeeld met een als-statement:

bool isAdult = true;  
if (isAdult == true)  
    Console.WriteLine("An adult");  
else  
    Console.WriteLine("A child");

Je kan zelfs bij het controleren van een boolean het '== true' gedeelte weglaten, C# zal volgend voorbeeld op exact dezelfde manier interpreteren:

bool isAdult = true;  
if (isAdult)  
    Console.WriteLine("An adult");  
else  
    Console.WriteLine("A child");

Of je de expliciete manier (met '== true') of niet gebruikt hangt volledig van je eigen smaak af. Je kan natuurlijk ook controleren of de bool onwaar is, door het keyword true te vervangen door false, of door de variabele te negaten met de ! operator:

bool isAdult = true;  
if (!isAdult)  
    Console.WriteLine("NOT an adult");  
else  
    Console.WriteLine("An adult");

Het als-statement vraagt nu eigenlijk "is de variabele isAdult het tegengesteld van waar?", met dank aan het uitroepteken, die officieel de logical negation operator genoemd wordt.

Typeconversie

Het zal niet vaak gebeuren dat je een boolean in een ander data type wil omzetten, omdat boolean zo'n simpel type is op zich. Het kan voorkomen dat je moet converteren tussen integer en boolean, omdat booleans soms weergegeven worden met 0 (false) of 1 (true). Voor dit doeleinde raad ik de ingebouwde Convert klasse aan, deze kan je helpen met de meeste conversietaken. Gebruik de methode ToBoolean() om een integer om te zetten naar een boolean, en de ToInt32() methode om een boolean om te zetten naar een integer. Hierbij een voorbeeld:

int val = 1;
bool isAdult = Convert.ToBoolean(val);
Console.WriteLine("Bool: " + isAdult.ToString());
Console.WriteLine("Int: " + Convert.ToInt32(isAdult).ToString());

Samenvatting

Het bool data type kan slecht 2 waarden hebben - waar (true) of onwaar (false). Je kan dit makkelijk controleren met een als (if) statement. De bool wordt vaak gebruikt als retourtype voor methoden.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!