TOC

This article is currently in the process of being translated into Swedish (~73% done).

Komma igång:

Hello, world!

Om du någonsin har studerat ett programmeringsspråk, så känner du till att alla börjar med att låta dig skapa ett "Hello, world!"-exempel, och varför skulle vi inte göra detsamma? Starta Visual Studio Community (introducerades i förra kapitlet), och välj Arkiv -> Ny -> Projekt. I projektdialogen, välj Console App (.NET framework). Det är den mest basala applikationstypen för Windows, men är väldigt bra för att lära sig språket. När du har klickat Ok, kommer Visual Studio att skapa ett nytt projekt åt dig, med bland annat filen Program.cs. Det är här det roliga händer, och den bör se ut som:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
    class Program
    {
static void Main(string[] args)
{
}
    }
}

Faktiskt så gör dessa rader ingenting, eller det kan i alla fall se ut som det. Prova starta programmet genom att trycka på F5 på ditt tangentbord. Det får Visual Studio att kompilera och köra din kod, men som du ser så händer inte mycket. Du kommer troligtvis enbart se en svart ruta öppnas och stängas igen. Detta är för att vårat program inte gör någonting ännu. I nästa kapitlet kommer vi gå igenom varje rad för att se vad dom gör, men för tillfället, vill vi verkligen se några resultat, så låt oss låtsas att vi vet allt om C# och lägga till några rader för att få några resultat. Inuti den sista uppsättningen av { }, lägg till följande rader:

Console.WriteLine("Hello, world!");
Console.ReadLine();

Koden till ditt första program borde nu se ut som följande exempel:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
    class Program
    {
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Hello, world!");
Console.ReadLine();
}
    }
}

Om du nu trycker F5 en gång till, så kommer programmet startas och du ser ett svart fönster som startas som visar vår "Hello World". Okej, vi lade till två rader av kod, men vad gör de egentligen? En av de trevligare sakerna gällande C# och .NET ramverket, är att mycket utav koden är ganska självförklarande, och även för en person som inte kan programmering så kan man mer eller mindre lista ut vad koden gör.

The first line uses the Console class to output a line of text, and the second one reads a line of text from the console. Read? Why? Actually this is a bit of a trick, since without it, the application would just end and close the window with the output before anyone could see it.

The ReadLine command tells the application to wait for input from the user, and as you will notice, the console window now allows you to enter text. Press Enter to close it. Congratulations, you have just created your first C# application! Read on in the next chapter for even more information about what's actually going on.