TOC

This article has been localized into Turkish by the community.

BAŞLANGIÇ:

GİRİŞ

C # eğitimine hoş geldiniz. bu girişle Microsoft .NET frameworkün (çerçevesinin) , içine C # (C Sharp olarak telaffuz edilir) adlı yeni bir dil ekledi. C #, basit, modern, genel amaçlı, nesne yönelimli bir programlama dili olmak üzere, diğer birçok dilden, özellikle Java'dan anahtar kavramları alarak tasarlanmıştır.

C # teorik olarak makine koduna derlenebilir, ancak gerçek hayatta, her zaman .NET çerçevesiyle birlikte kullanılır. Bu nedenle, C # ile yazılan uygulamalar, uygulamayı çalıştıran bilgisayara .NET framework'ünün yüklenmesini gerektirir. .NET çerçevesi, çok çeşitli dilleri kullanabilmeyi mümkün kılarken, C #, bazen çerçeve ile birlikte tasarlandığından, bazen .NET dili olarak anıldığı olmaktadır.

C #, Nesne Yönelimli (Object oriented) bir dildir ve Global değişkenler veya fonksiyonlar sunmaz. Her şey, System.Object sınıfından miras alınan int ve string gibi basit türler dahi sınıflarda (classes) tanımlanır.

Takip eden bölümlerde, C # dilinin en önemli konuları ile ilgili bilgiler sunulacaktır.