TOC

This article is currently in the process of being translated into Turkish (~89% done).

The Basics:

Data types

Veri Tipleri C# gibi bir dilin her yerinde kullanılmaktadır. Güçlü yazılmış bir dil olduğu için, değişkenlerle ilgili olan bölümde göreceğiniz gibi, her değişken beyan etmek istediğiniz zaman hangi veri tipini kullanacağınızı derleyiciye bildirmeniz gerekir. Bu bölümde en çok kullanılan veri tiplerinin bazılarına ve nasıl çalıştıklarına bakacağız.

bool en basit veri tiplerinden biridir. Sadece 2 değer içerir - yanlış ya da doğru. Bool tipi eğer ifadesi gibi mantıksal operatörler kullanılırken anlama açısından önemlidir.

int integerın kısa hali, ondalık sayılar harici numaraları depolamak için bir veri türüdür. Sayılarla çalışırken, int en sık kullanılan veri tipidir. İntegerlar C# içerisinde, depolamaları gereken numara büyüklüğüne göre birkaç farklı veri türüne sahiptir.

string birkaç chardan oluşup, yazı depolamakta kullanılır. C#'ta, stringler sabittirler, oluşturulduktan sonra asla değişmezler. String değiştiren bir metod kullanırken, asıl string değişmez - yerine yeni bir string döner.

char bir tek karakteri depolamak için kullanılır.

float ondalık sayıları barındırabilen numaraları depolamak için kullanılan veri tiplerinden biridir.

ÖZET

Bunlar C#'taki en temel veri tipleridir ve sizlere sadece bunlar hakkında çok az bir bilgi verdim, çünkü bu oldukça sıkıcı bir konu ve onlar hakkında daha fazla okumadan önce birkaç veri tipini eylemdeyken görmek isteyebilirsiniz. O zaman, birçok veri tipini içeren değişkenleri kullanacak olduğumuz bir sonraki yazıya geçelim!

Later in this tutorial, we'll go much more in depth with all the various data types found in the .NET framework.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!