TOC

This article is currently in the process of being translated into Finnish (~99% done).

Getting started:

Introduction

Tervetuloa tähän C# tutoriaaliin. Esitellessään .NET viitekehyksen, Microsoft sisällytti siihen uuden ohjelmointikielen C#:n (lausutaan C Sharp). Se on suunniteltu yksinkertaiseksi, moderniksi, yleiskäyttöiseksi ja objekti-orientoiduksi ohjelmointikieleksi, lainaten avainkonsepteja muista kielistä, eritoten Javasta.

C # voidaan teoriassa kääntää koneen koodiksi, mutta käytännössä sitä käytetään aina yhdessä .NET-Frameworkin kanssa. Siksi hakemistot, jotka on kirjoitettu C #: ssa, edellyttävät, että .NET Framework on asennettu tietokoneeseen, joka suorittaa sovelluksen. Vaikka .NET-kehys mahdollistaa monenlaisten kielten käytön, niin C # kutsutaan joskus .NET-kieleksi. Ehkä sen vuoksi, että se on suunniteltu yhdessä .NET Frameworkin kanssa.

C # on Objekti-Orientoitu kieli eikä se tarjoa globaaleja muuttujia tai toimintoja. Kaikki on kääritty luokkiin, jopa yksinkertaisiin tyyppeihin, kuten int ja string, jotka periytyvät System.Object-luokasta.

Seuraavissa kappaleissa sinut opastetaan tärkeimpiin asioihin c#:ssa.