TOC

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~99% done).

Debugging:

Breakpoints

Điều đầu tiên về gỡ lỗi mà bạn cần biết đó là breakpoint. Nó chính xác là cái tên chỉ ra - nó là đánh dấu điểm trong code mà chương trình chạy sẽ dừng lại (và nó không làm hỏng code của bạn, đừng lo). Đặt một breakpoint trong Visual Studio hay trong phiên bản Express đơn giản như nhấp chuột và bôi đen phần code. Một khi bạn nhấn vào đó, bạn sẽ có một vòng tròn đỏ - báo cho debugger dừng lại khi bạn chạy ứng dụng. Bạn sẽ hiểu hơn khi chúng ta dùng đoạn code sau:

namespace DebugTest
{
    class Program
    {
static void Main(string[] args)
{
    int a = 5, b = 8, c = 233;
    int d = a + c - b;
    Console.WriteLine(d);
}
    }
}

Bây giờ bạn có thể đoán kết quả chỉ từ nhìn dòng code? Có thể và nếu không bạn chỉ lấy máy tính bình thường ra và làm toán nhưng đó không phải là mục đích. Khi lương code nhiều hơn thì hãy gỡ lỗi! Đặt breakpoint bằng cách click chuột bên trái - IDE của bạn sẽ giống như sau:

Được rồi, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu phiên debug. Ngay khi bạn đặt breakpoint thì bạn chỉ cần chạy ứng dụng như thường lệ - từ menu, toolbar hay nhấn F5. Ứng dụng sẽ chạy như thường nhưng ngay khi đến dòng code có breakpoint thì chương trình sẽ dừng lai trước đó. Trong trường hợp này thì biến a,b và c sẽ có giá trị nhưng d chỉ có giá trị mặc định (là 0 cho số nguyên), vì nó không được thực hiện trước điểm breakpoint. Bây giờ, chúng ta sẽ vào phần thú vị - thử di chuột qua các biến khác nhau - IDE sẽ chỉ cho bạn chúng có gì bên trong. Như đã nói, biến d sẽ có giá trị mặc định nhưng hãy thay đổi nó bằng cách tiếp tục chạy chương trình. Trong chương tiếp theo, tôi sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để duyệt xung quanh.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!