TOC

This article is currently in the process of being translated into Serbian (~92% done).

Основи:

Типови података

Типови података се користе свуда у програмском језику какав је C#. Будући да је C# језик с јаком типизацијом, неопходно је да сваки пут када декларишеш променљиву обавестиш компилатор о типу података који желиш да користиш, као што ћете видети у поглављу о променљивим. У овом поглављу позабавићемо се неким од најчешће коришћених типова података и начином на који функционишу.

bool је један од најједноставнијих типова података. Може да садржи само две вредности - тачно или погрешно (true или false). Разумевање типа bool важно је при употреби логичких оператора као што су кондиционалне наредбе (if statement).

int је скраћеница за integer (цели број), тип податка за складиштење бројева без децимала. Када радимо с бројевима, int је најчешће кроишћен тип податка. У C# постоји неколико типова целих бројева, у зависности од величине броја који треба да складиште.

string (текстуални низ) користи се за складиштење текста, тј. одређеног броја знакова. У програмском језику C# текстуални низови су непроменљиви, што значи да се никада не мењају након што су креирани. Када користимо методе који мењају текстуални низ, он се, заправо, не мења, већ методи враћају нове текстуалне низове.

char се користи за складиштење појединачних знакова.

float је један од типова података који се користе за складиштење бројева који могу садржати децимале.

Сажетак

Ово су само најосновнији типови података у програмском језику C# и саопштио сам вам само најосновније ствари везане за њих, јер је у питању врло сувопарна материја и вероватно желите да видите неке типове података у акцији пре него што будете читали више о њима. Дакле, идемо на следећи чланак у коме ћемо користити променљиве које садрже податке разних типова!

Later in this tutorial, we'll go much more in depth with all the various data types found in the .NET framework.

This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!