TOC

This article is currently in the process of being translated into Danish (~91% done).

The Basics:

Data types

Datatyper bruges i alle programmer som f.eks. i C#. I C# er det altid nødvendigt, at erklære variablernes datatyper før de kan anvendes, hvilket du kan se mere om i afsnittet om datatyper. I dette kapitel vil vi se på nogle af de mest anvendte datatyper og hvordan de virker.

bool er en af de mest simple datatyper. De kan kun indeholde 2 værdier - falsk eller sand. Det er vigtigt at forstå bool-typen når man bruger logiske operatorer som f.eks. i if-sætninger.

int er en forkortelse for integer, som er en datatype som kan indeholde tal uden decimaler. Når man arbejder med tal er int den mest brugte datatype. Integers har flere forskellige datatyper i C# afhængig af størrelsen på de numre de skal kunne tildeles.

string anvendes ved ved lagring af tekst som er et antal af karakterer. I C# er strings uforanderlige hvilket betyder, at strings aldring bliver ændret efter de er dannet. Når man bruger metoder til at ændre en string bliver størrelsen på strengen ikke ændret - men en ny string er i stedet netureret.

char anvendes ved lagring af enkelte karakterer.

float er en af de datatyper som anvendes ved lagring af tal med decimaler.

Summary

Dette er blot nogle af de almindelige datatyper i C# og jeg har kun fortalt dig om de elementære ting omkring dem, idet det er tørt stof og du ønsker nok at se nogle af disse datatyper i brug før du vil læse mere om dem. Så, gå til næste artikel, hvor vi vil anvende variabler som indeholder forskellige datatyper.

Later in this tutorial, we'll go much more in depth with all the various data types found in the .NET framework.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!