TOC

This article is currently in the process of being translated into Persian (~99% done).

گام نخست:

Hello, world!

اگر تا کنون یک زبان برنامه نویسی را آموخته باشید، می دانید که تمامی آنها با مثال "Hello World" آغاز می شوند و چه کسی می خواهد این رسم نکو را بشکند؟ برنامه ویژال استادیو را اجرا و File -> New -> Project را انتخاب کنید. از پنجره پروژه Console App را انتخاب کنید. این اساسی ترین نوع برنامه بر روی سیستم ویندوز است ولی این برای آموختن یک زبان عالی است. زمانی که Ok را کلیک کردید، ویژال استادیو یک پروژه برای شما ایجاد می کند، شامل یک فایل به نام Program.cs . اینجا جایی است که تماما سرگرمی است و باید چیزی شبیه این باشد:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
    class Program
    {
static void Main(string[] args)
{
}
    }
}

در حقیقت، تمامی این خطوط واقعا چیزی نمی کنند و یا حداقل به نظر می رسد که این چنین باشد. با فشار دادن F5 بر روی صفحه کلید خود، برنامه را اجرا کنید. با این کار Visual Studio کد شما را کامپایل و اجرا می کند ولی از چیزی که مشاهده خواهید کرد، خیلی کار انجام نمی دهد. احتمالا فقط یک پنجره سیاه را می بینید و دوباره دوباره بسته می شود. این به این دلیل است که برنامه شما هنوز کاری انجام نداده است. در فصل بعد این در میان این خطوط رفته تا ببینیم برای چه چیزی هستند، ولی اکنون، ما واقعا می خواهیم نتایج بیشتری ببینیم، پس بیایید وانمود کنیم که همه چیز را در مورد C# می دانیم و چند سطر اضافه می کنیم تا چند خروجی بدست بیاوریم. درون آخرین مجموعه {} ، این خطوط را اضافه کنید:

Console.WriteLine("Hello, world!");
Console.ReadLine();

کد اولین برنامه شما باید به این صورت به نظر برسد:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
    class Program
    {
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Hello, world!");
Console.ReadLine();
}
    }
}

یک بار دیگر، F5 را برای اجرای آن بزنید، و خواهید دید که پنجره سیاه خواهد ماند و حتی پیام شما به دنیا را نمایش خواهد داد. بسیار خوب، ما دو سطر از کد را اضافه کرده ولی آنها چکار می کنند؟ یک چیز جالب در خصوص C# و فریم ورک .NET این حقیقت است که خطوط بسیاری از کد این حس را حتی برای چشم های آموزش ندیده ایجاد می کند، که این مثال نشان می دهد.

اولین سطر کلاس Colsole را برای ارسال یک سطر از متن به خروجی استفاده می کند، و دومین سطر یک سطر متنی را از کنسول می خواند. Read چرا؟ در حقیقت یک مقدار تکنیک است، در حالی که بدون آن، برنامه فقط پایان پذیرفته و پنجره را می بندد با خروجی بدون اینکه کسی بتواند آن را ببیند.

دستور ReadLine به برنامه می گوید که برای دریافت ورودی از کاربر منتظر بماند، و همانطور که متوجه خواهید شد، پنجره کنسول اکنون به شما اجازه می دهد تا متنی وارد کنید. Enter را فشار دهید تا بسته شود. تبریک، شما اولین برنامه C# خود را ایجاد کردید! فصل بعدی را برای اطلاعات بیشتر در خصوص اینکه در حقیقت چه اتفاقی افتاده است ادامه دهید.