TOC

This article has been localized into Czech by the community.

Ladění (debugging):

Pokročilé záchytné body (zarážky)

V předchozí kapitole jsme nastavili první zarážku a bylo to dobré. Nicméně, zarážky mají ve skutečnosti více funkcí, alespoň pokud používáte Visual Studio. Bohužel se zdá, že společnost Microsoft tyto pokročilé ladící funkce zakázala v některých svých verzích Express, ale nebojte se: Jsou určitě pěkné, ale můžete se bez nich obejít. Pro ty, kteří mají přístup k Visual Studiu, zde jsou nejzajímavější funkce související se zarážkami. K nim se dostanete nastavením zarážky kliknutím pravým tlačítkem myši a poté výběrem požadované funkce.

Podmínka

Tato možnost vám umožňuje specifikovat podmínku, která musí být pravdivá nebo změněna, aby byla zarážka zasažena. To může být opravdu užitečné při práci s pokročilejším kódem, kde chcete, aby se vykonávání zastavilo pouze za určitých okolností. Například můžete mít smyčku, která iteruje mnohokrát, než je dosaženo příslušného kódu - v takové situaci byste mohli jednoduše umístit zarážku a pak nastavit vhodnou podmínku. Zde je poněkud nudný příklad, který vám ukáže, jak to funguje:

static void Main(string[] args)
{
    for(int i = 0; i < 10; i++)
        Console.WriteLine("i is " + i);
}

Nastavte zarážku na řádek, kde vypisujeme do konzole. Nyní spusťte aplikaci - zarážka je spuštěna pokaždé, když smyčka iteruje. Ale možná to není to, co chceme. Možná chceme, aby byla zasazena pouze tehdy, když se i rovná 4 (pátá iterace). Udělejte to tím, že definujete jednoduchou podmínku jako tuto:

i == 4

Zarážka nyní dostane vzhled malého bílého plus uvnitř, a když spustíte aplikaci, zarážka se zastaví pouze tehdy, když proměnná i se rovná 4. Můžete také použít možnost "změněno" (has changed), abyste debuggeru sdělili, že má zastavit vykonávání pouze tehdy, pokud se výsledek výše uvedeného výroku změnil, například z false na true.

Počet zásahů

S tímto dialogem můžete definovat alternativní podmínku na základě počtu zásahů zarážky. Například můžete rozhodnout, že vaše zarážka by neměla zastavit vykonávání, dokud nebyla zasažena kolikrát. Existují různé možnosti pro řízení tohoto, v závislosti na tom, co potřebujete, a během ladícího času můžete zkontrolovat tento dialog, abyste viděli, kolikrát zarážka byla dosud zasažena.

Při zásahu

Pomocí tohoto dialogu můžete definovat alternativní chování pro situace, kdy je vaše zarážka zasažena. To může být užitečné v mnoha situacích, kdy nechcete, aby se vykonání zastavilo, ale jednoduše dostat vytisknutou zprávu o stavu nebo aktivovat makro. Umožňuje vám definovat vlastní zprávu, která bude vytisknuta, a můžete do ní zahrnout různé informace o vykonávání. Pro pokročilé uživatele bude také užitečná možnost spustit určité makro, když je zarážka zasažena.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!