TOC

This article has been localized into Czech by the community.

Ladění (debugging):

Nástrojová okna

Při ladění ve Visual Studiu se okna nástrojů v dolní části obrazovky změní a nová okna budou odhalena (pokud jste je nevypnuli). Tato okna se nazývají něco ve smyslu "Lokální proměnné", "Sledování", "Zásobník volání" a "Okamžité okno" a všechna jsou spojena s laděním. V této kapitole se podíváme na každé z nich a ukážeme vám, co pro vás mohou udělat.

Locals (lokální proměnné)

Toto okno je nejjednodušší ze všech. Když je zasáhnuta zarážka, všechny lokální proměnné budou zde uvedeny, což vám umožní rychlý přehled o jejich názvu, typu a hodnotě. Dokonce můžete kliknout pravým tlačítkem myši v mřížce a vybrat možnost "Upravit hodnotu", abyste proměnné přidělili novou hodnotu. To vám umožní testovat váš kód pod jinými podmínkami než aktuálními.

Sledování (watch)

Okno Sledování je trochu podobné oknu Lokální proměnné, ale zde máte možnost rozhodnout, které proměnné jsou sledovány, lokální nebo globální. Proměnné můžete přidat do sledování tak, že je přetáhnete z okna kódu, z okna Lokální proměnné nebo napsáním jejich názvu na poslední prázdný řádek. Vaše proměnné zůstanou v okně Sledování, dokud je znovu neodeberete, ale budou aktualizovány pouze tehdy, když ladíte v aktuálním rozsahu. Například proměnná ve funkci A nebude aktualizována, když procházíte funkcí B. Stejně jako v okně Lokální proměnné, můžete kliknout pravým tlačítkem na sledovanou proměnnou a vybrat možnost "Upravit hodnotu", abyste změnili aktuální hodnotu proměnné.

Zásobník (call stack)

Okno Zásobník volání vám zobrazí aktuální hierarchii volaných funkcí. Například, pokud funkce A volá funkci B, která volá funkci C, která poté volá funkci D, okno Zásobník volání to zobrazí, a budete moci přejít k deklaraci každé z funkcí. Také můžete vidět, které parametry byly předány každé funkci. V jednoduchých příkladech, se kterými jsme doposud pracovali, by se to mohlo zdát zbytečné, protože sledování toho, která funkce volá kterou funkci, je triviální. Ale jakmile váš kód dosáhne vyšší úrovně složitosti a máte funkce v třídách volající funkce v jiných třídách, okno Zásobník volání může být opravdovým zachráncem života.

Okamžité okno

Okno okamžitého okna je pravděpodobně nejužitečnější ze všech. Umožňuje vám spouštět vlastní řádky kódu v aktuálním kontextu ladění. To vám umožňuje kontrolovat proměnné, změnit jejich hodnoty nebo jednoduše testovat řádek kódu. Stačí napsat kód do okna, stisknout Enter a řádek bude vykonán. Napíšete název proměnné a její hodnota bude vytisknuta. Nastavte hodnotu proměnné tím, že napíšete a = 5. Výsledek, pokud existuje, bude vytisknut a jakékoli změny, které provedete, se projeví při pokračování ve vykonávání kódu. Okno ookna je jako terminál v jazyce C#, kde můžete zadávat kód a okamžitě vidět výsledky - až se do toho dostanete, můžete se stát závislými. Já vím, že jsem.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!